Tvé manželství lze zachránit

Aféra nebo zájem muže či ženy o rozvod může způsobit, že se Ti hroutí svět, nedokážeš spát, nemáš chuť jíst. Potřebuješ zastání, hledáš záchranu. S Bohem má Váš vztah naději. Jeho slovo o Vás má větší moc než slova lidí.

Modlitba za záchranu manželství

Získej biblickou pomůcku k duchovnímu boji za manželství. Pomůže Ti vyjít ze strachu do důvěry; postavit se na pevnou skálu Božích zaslíbení.

co tu získáš

Podporuji lidi, kteří se modlí za záchranu manželství, i ty, kdo mají zájem o vnitřní uzdravení a vysvobození. Natáčím videa. Posílám e-book a svědectví, jak Bůh zachraňuje manželství. Sloužím k vnitřnímu uzdravení.

Modlitba za záchranu manželství

Pojďme se spolu modlit za Váš vztah. Natočila jsem pro Tebe modlitby formou videa. Při nich se spolu můžeme modlit za Tvé manželství a Tvou rodinu společně, kdykoli to potřebuješ. 

služba 1: svědectví a sdílení

Odběratele podporuji zasíláním svědectví, jak Bůh zachránil manželství lidí, jako jsme my, když se nevzdávali a vytrvali. V e-mailech najdeš také mé osobní sdílení a pozvání k dalším službám:

služba 2: u nohou krále

Položíme mu k nohám Tvá břemena. V modlitbě budeme spolu vyhlížet a pojmenovávat jeho perspektivu do Tvé a Vaší situace. Také se budeme zabývat důvody Tvé naděje, ať máš v duchovním boji pevnou půdu pod nohama.

služba 3: vnitřní uzdravení

Necháme se Bohem vést ke kořenům problémů, ať je můžeš přetnout a zažít Jeho blízkost, přijetí a posilu. Slyšet, co o Tobě říká On. Zažít uzdravení ran. Posílit si spojení s Tím, který Tě chce denně občerstvovat a vodit ve svém vítězství.

Tohle o mé službě říkají jiní:

Tvé modlitby mne potěšily a povzbudily.

Ani netušíš, jak mě potěšily modlitby, které jsi mi poslala. Povzbudily mě s novou silou a vírou se opřít o Ježíše Krista a dál mu důvěřovat a věřit v záchranu našeho vztahu. 
Daniela

Povzbudila jsi mne v odvaze bojovat za mé manželství.

E-book i videa na kanále Youtube velmi povzbudila mou víru a odvahu dále modlitebně bojovat za mé manželství, s novým duchovním elánem postaveným na Božím slově a Jeho zaslíbeních.
Petr

Vítej, já jsem Manjoyka.

V mládí mne trápil pocit, že Bůh se dotýká druhých, ale mne ignoruje. Úporně jsem k němu volala a On mi dal zažít, že dnes mluví a že je věrný. V době hrůzy z manželské krize jsem se proto vrhla do náruče Bohu a začala zažívat, že Jeho slovo má větší moc než to, co o mém manželství říkají lidé.

Z beznaděje uprostřed naší krize mne Bůh vyvedl stovkami svědectví, že Bůh zachraňuje rozvrácená i rozvedená manželství, když se modlíme a nevzdáváme. Z hrůzy mne vysvobodil službou vnitřního uzdravení. Díky Bohu jsem pak zažila zlepšení vztahu s mužem i zázračné průlomy v okolnostech.

věřím, že…

lidé, kteří Bohu důvěřují i v těžkostech, získávají přístup k Božím zdrojům, přijímají od něj uzdravení a prožívají naplňování svého životního poslání.

a proto…

podporuji lidi, kteří se modlí za záchranu manželství, svědectvími v e-mailech a videích, sdílením o naslouchání Bohu, službou vnitřního uzdravení.

a tak si dnes získej podporu

Z blogu a svědectví

Získej si Modlitbu za záchranu manželství!

Na povzbuzení Ti mohu týdně posílat svědectví, jak Bůh zachraňuje manželství. A jako dárek e-book Modlitba za záchranu manželství.