Tvé manželství lze zachránit

Aféra nebo zájem muže či ženy o rozvod může způsobit, že se Ti hroutí svět, nedokážeš spát, nemáš chuť jíst. Potřebuješ zastání, hledáš záchranu. S Bohem má Váš vztah naději. Jeho slovo o Vás má větší moc než slova lidí.

Modlitba za záchranu manželství

Získej biblickou pomůcku k duchovnímu boji za manželství. Pomůže Ti vyjít ze strachu do důvěry; postavit se na pevnou skálu Božích zaslíbení.

co tu získáš

Podporuji lidi, kteří se modlí za záchranu manželství: Svědectvími, konkrétními radami expertů, vnitřním uzdravením.

Modlitba za záchranu manželství

Když se modlíš za záchranu manželství, otázka není, zda Bůh slyší. Otázka je, zda se necháš odradit, než oba dva dojdete až ke smíření. Nepřítel má arsenál taktik. Chce Tě donutit kapitulovat, než Bůh Tvého muže či ženu dovede až ke smíření s Tebou. Proto Tě mohu podpořit pomocí tří služeb:

služba 1: svědectví

Níže si můžeš dát zasílat svědectví, jak Bůh zachránil manželství lidí, jako jsi Ty, když se ve víře vytrvale modlili Boží slovo a nevzdali se, dokud neoslavili smíření, návrat domů, uzdravení manželství.

služba 2: konkrétní rady expertů

Když se níže přihlásíš, budu Ti moci posílat rady a povzbuzení Charlyne a Boba Steinkampových, kteří tisícům manželských párů pomohli ke smíření navzdory okolnostem, jako je nevěra, rozvod či další svatba muže či ženy.

služba 3: vnitřní uzdravení

Tuto službu nabízím, ať tohle manželství nezachraňuješ z vlastní síly, ale ze síly, kterou dává Bůh. Ať si neházíš klacky pod nohy hněvem, intimním hříchem, okultismem či nenávistí – ať máš srdce jako Otec, který ztraceného syna dokázal přijmout zpátky.

Tohle o mé službě říkají jiní:

Tvé modlitby mne potěšily a povzbudily.

Ani netušíš, jak mě potěšily modlitby, které jsi mi poslala. Povzbudily mě s novou silou a vírou se opřít o Ježíše Krista a dál mu důvěřovat a věřit v záchranu našeho vztahu. 
Daniela

Povzbudila jsi mne v odvaze bojovat za mé manželství.

E-book i videa na kanále Youtube velmi povzbudila mou víru a odvahu dále modlitebně bojovat za mé manželství, s novým duchovním elánem postaveným na Božím slově a Jeho zaslíbeních.
Petr

Vítej, já jsem Manjoyka.

V mládí mne trápil pocit, že Bůh se dotýká druhých, ale mne ignoruje. Úporně jsem k němu volala a On mi dal zažít, že dnes mluví a že je věrný. V době hrůzy z manželské krize jsem se proto vrhla do náruče Bohu a začala zažívat, že Jeho slovo má větší moc než to, co o mém manželství říkají lidé.

Z beznaděje uprostřed naší krize mne Bůh vyvedl stovkami svědectví, že Bůh zachraňuje rozvrácená i rozvedená manželství, když se modlíme a nevzdáváme. Z hrůzy mne vysvobodil službou vnitřního uzdravení. Díky Bohu jsem pak zažila zázračné průlomy v okolnostech i zlepšení vztahu s mužem. Proto přináším rady a svědectví lidí se zachráněnými manželstvími, protože jsem se naučila: Nejsme na to sami.

věřím, že…

na boj za záchranu manželství nikdo nemusí být sám. Můžeš čerpat z posily, rad, zkušeností a svědectví mnoha lidí, kteří touto cestou šli před Tebou a dnes svědčí: Nevzdávej se. Bůh zachraňuje mrtvá a bolavá manželství.

a proto…

podporuji lidi, kteří se modlí za záchranu manželství, svědectvími a radami expertů i službou vnitřního uzdravení.

a tak si dnes získej podporu

Z blogu a svědectví

Získej si Modlitbu za záchranu manželství!

Na posilu Ti mohu posílat svědectví, jak Bůh zachraňuje manželství, i rady expertů, kteří tisícům párů pomohli ke smíření. A jako dárek e-book Modlitba za záchranu manželství.