Na začátku naší manželské krize jsem nevěřila, že Boží slovo má k mé šokující situaci co říci. Myslela jsem si, že už Bibli dobře znám. Nepamatovala jsem na to, jak ke mně náš věrný Bůh mluvil pár týdnů před tou krizí a řekl mi:

Otřesu vším a zůstane jen to, co je nepohnutelné.

Až ta naše krize mi začala odhalovat, v kolika oblastech můj a náš život nebyl postavený na Božím slově. Nejprve jsem ji řešila pomocí slov a metod a zaručených návodů lidí. Až po čase, když lidská slova selhala a Bůh mi zbyl jako jediné útočiště, jsem šla na službu vnitřního uzdravení. Tam mi Pán mimo jiné ukázal, že vlastně věřím, že Bible je nebezpečná, nespolehlivá kniha. A že jsem Bohu určité oblasti života, třeba výchovu malého synka, vědomě odpírala, protože jsem mu v té oblasti prostě nevěřila. Ten den byl nový začátek. Na tom setkání mi Bůh nakonec položil na srdce, když jsem se ptala, jak teď bude můj život vypadat, jak jít dopředu:

„Dávám Ti Bibli. A dávám Ti sebe.

Dnes bych neměnila – jsem ráda, že jsem tím vším prošla. Bylo to nejtěžší období mého života, ale zároveň i nejlepší – díky Bohu a Jeho slovu. Slyším to od svých odběratelů znovu a znovu: Předtím jsem o Bibli moc velký zájem neměla. Teď po ní sahám každý den znovu a znovu. Taková je i moje zkušenost. A jde o toto: Krize se může stát místem setkání. Místem, kde začíná být jasný rozdíl mezi lidskými slovy, plány, činy, teoriemi, perspektivami, a těmi Božími. Když bloudíš v životní krizi, Bůh nabízí mapu. Je to Jeho slovo, Bible.

„Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, zachránil je z jejich úzkostí. Poslal své slovo a uzdravil je; zachránil je z jámy.
ŽALM 107,19-20

Proto odběratele svých e-mailů průběžně povzbuzuji: Svědectví nejsou návod, co máš dělat. Když se dáš vést Ježíšem a Biblí, bude to pro Vás to pravé. Protože On je od věčnosti. On je Zachránce. On šel před námi krvavou cestou, abychom my si nemuseli všechno dobývat vlastním utrpením. Abychom na to, co zažíváme, nebyli sami, nemuseli si prorážet cestu sami. Abychom se mohli nechat vést a nést Bohem, který všechno nese svým mocným slovem. ŽIDŮM 1,3
On má autoritu nad životem a smrtí. S autoritou, které se posluchači divili, říká:

Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku.“

Dnes jsem vlastně ráda, že moje životní krize zbořila to, co stálo na písku. Dala mi příležitost volat k Bohu, číst si Jeho slovo s otevřeným srdcem jako nikdy předtím. Nacházet v něm Jeho zaslíbení, poslaná slova. Stavět život na skále činění Božího slova. Kát se ze všeho, co nebylo postaveno na něm. Zažívat, že když se spolehnu na Jeho slovo, mění se mnoho: já, okolnosti, vztahy, na kterých mi tolik záleží. Jsem vděčná a dál se nechávám vést Jeho slovem. On je věrný ve všech svých slovech a svatý ve všech svých skutcích.

Níže si můžeš zajistit pravidelné zasílání svědectví lidí, kteří se v životní krizi opřeli o Boží slovo a nevzdali se, dokud nezažili, jak jim Bůh svoje poslaná slova naplňuje. A jako dárek e-book Modlitba za záchranu manželství, Boží slovo jako světlo, jako mapa, jako plán cesty.

Podobné příspěvky