Odpuštěním ke svobodě

Když jsem na nedávné skupince bojovníků za záchranu manželství zmínila nové čtenáře, jedna vzácná sestra se ozvala:

Je důležité jim říci, že odpuštění vlastně znamená vzdát se chuti tomu člověku ubližovat.“

Jiná odběratelka mi nedávno při videohovoru řekla:

„Mně hodně oslovilo, jak ve svém videu říkáš: Nebýt živou připomínkou hříchů mého manžela.“

Odpuštění je jedním z mnoha biblických pilířů služby vnitřního uzdravení a vysvobození, kterou nabízím odběratelům. Někdy slyším: „Tohle už jsem odpustila.“ Naprosto tomu věřím. Přesto se pak Pána ptáme, co ještě konkrétně potřebuje odpustit. Měla totiž nějaké trápení, kvůli kterému přišla na službu vnitřního uzdravení a vysvobození. A Ježíš říká, že jsme jakoby vězněni a vydáni trapičům, pokud neodpustíme, a to „ze srdce“. Odpuštění má tolik aspektů jako naše mnohostranná bytost: aspekt mysli, vůle, citů, těla, vztahů, zvyků…

Děje se Ti někdy něco jako toto? V mysli se jakoby hádáš, obhajuješ, vysvětluješ, přeš s určitým člověkem? Nebo s druhými o Tvém vztahu s tím člověkem? Máš těžkosti ve slyšení Božího hlasu? Když nutně potřebuješ útěchu, ochranu, pomoc, podporu, jdeš se nejprve uklidňovat a posilovat něčím jiným, než vztahem s Bohem, Jeho slovem, rozhovorem s Ním? Přizveš Boha, až když už je Ti trochu líp nebo když už nic jiného nepomáhá? To ukazuje na oblasti, kde se ještě potřebuješ zbavit následků toho, co Ti lidé udělali a neměli udělat, nebo naopak měli poskytnout a neposkytli. Ukazuje to, že stále ještě zbývá něco, co je v Tobě pohřbené a Ty to potřebuješ nejen do hloubky odpustit, ale také se zbavit všech následků.

Někdy se mi hosté při službě vnitřního uzdravení přiznají:

„Od téhle vzpomínky chci pryč, rychle, bez bolesti.“

A zároveň, když pochopí, proč má smysl tam odpouštět, tam se ptát Pána, co jim k tomu klade na srdce… zažívají setkání s Ježíšem – osobní, šité na tělo, radostné i přes slzy. Tak se místo jejich bolesti stává místem setkání s Ním. Místem, kde zaznívá Jeho hlas. Kde meč Jeho slova odřezává lži. Kde sám Bůh potěšuje svoje děti a promlouvá k nim útěšná slova.

Nestačí mi o tom jen psát. Mám na srdci Božím lidem také pomáhat to s Pánem zažívat. Proto sloužím vnitřním uzdravením a vysvobozením, aby nezůstalo jen u videí, kde o moci modlitby a odpuštění mluvím. Abyste měli možnost se setkávat s Pánem a Jeho slovem. Zažívat Jeho blízkost, přijetí, řešení, moc, vítězství, v úplně konkrétních situacích: Tam, kde to bolelo. Tam, kam bychom už se raději nechtěli vracet, ale zároveň tam leží kořeny, které v našich životech nesou zlé ovoce, a proto musí ven. Jsem vděčná za svědectví svých odběratelů z této služby. Když se níže přihlásíš k odběru mých e-mailů pro bojovníky za manželství, můžeš se dozvídat víc a dostávat pozvání k této službě:

Podobné příspěvky