Manželský svazek je biblická smlouva

Když na Tvé manželství útočí nepřítel a Ty se mu chceš postavit a modlit se za záchranu manželství, povzbuzuji Tě: Nejsi na to sama, nejsi v tom sám. Bůh se staví za manželskou smlouvu. On se staví za zaslíbení, která dává v Bibli každému, kdo se o ně přihlásí a kdo splní smluví podmínky. Důležité je ale vědět o tom. Tak je tomu s každou smlouvou: Když neznáme svá práva, nemůžeme se o ně hlásit. Když nevíme, jaké výhody naše smlouva obsahuje, nemůžeme jich využít. Během naší manželské krize se nepříteli na čas podařilo mne přesvědčit: „Podívej se na sebe, jste oba věřící – a jak jsi dopadla?“ Bylo to období, kdy jsem vážně věřila, že já nemám žádné svědectví. Že já nemůžu nikomu svědčit o Boží dobrotě, protože v mém případě selhala. Měla jsem pocit, že na modlitební boj za naši rodinu jsem sama. Byla jsem zdrcená, sražená na kolena, s vyraženým dechem, s obsílkou položenou před Boha na dlaždicích v kumbálku, který jsem v tom období proměnila ve svůj Válečný kabinet. Jenže právě tam mi náš věrný Bůh začal dávat slova, která mne překvapovala. Slova, která se ostře stavěla proti nepříteli, který mne svým výsměchem srážel do beznaděje a zoufalství:

Koho jsi haněl a hanobil? Proti komu jsi povýšil hlas a oči pyšně vzhůru zvedl? Proti Svatému Izraele. Svými posly jsi pohaněl Panovníka.
2. KRÁLOVSKÁ 19,22-23

Začala jsem ta Boží slova vyhlašovat a něco se ve mně měnilo: Bůh mi dal dar víry. Není ze mne – je to Jeho víra. Nespočívá na mně a manželovi, našich okolnostech či vztahu. Spočívá na tom, že sám Bůh se staví za manželství. Můžeme toho využít – když o tom víme a když chceme. Tyhle řádky píšu z domu zachráněného modlitbou. Domu, který naší rodině zůstal navzdory lidským plánům rozvést se, vše prodat, peníze rozdělit. Zůstal nám díky naslouchání Bohu a vyhlašování toho, co mi řekl, navzdory okolnostem. Nejsem tu, abych přesvědčovala ty, kdo to mají jinak. Nejsem tu, abych poskytovala poradenství v těch nejzamotanějších situacích, které jste vytvářeli celé roky s přispěním svých rodičů a mnoha dalších lidí. Jsem tu ale, abych Tě posilovala, když se chceš s Bohem postavit za své manželství a opřít se ne o svoji sílu, ale o tu jeho.

Bůh totiž stojí za manželskou smlouvou. Vždyť ji Boží slovo vztahuje i na Krista a na církev. Bůh sám říká: Nenávidím rozvod. On ale u toho nekončí. Není ten, kdo by před nás postavil takovouto zeď a jednoduše řekl, tak, teď jsi v pasti a není úniku. Takový on není. A tohle pro mne bylo klíčové. Tady vidím dvě cesty. Jedna říká: „Protože to ale dál nejde a všechno jsme už zkusili, Boží slovo tu takto neplatí.“ I tito lidé jsou křesťané. I oni mají svůj vztah s Bohem. Vážím si jejich práce, svědectví, modliteb s nimi. Věřím, že budeme společně v nebi, protože Bůh je věrný. Nemusím se ale na své cestě s Pánem řídit jejich radami, názory a zvyky.

Druhá cesta totiž začíná takto: „Když to Ty, Bože říkáš, tak máš nějaké řešení. Máš nějaké východisko. Když Ty říkáš: Jdi se smířit se svým bratrem, tak to musí být možné. Ukaž mi, jak! Veď mne! Vkládám svůj život a své manželství do Tvých rukou. Buď můj Pán, tady a teď. Protože se na nás ještě nenaplnila Tvoje zaslíbení, znamená to, že jsme ještě nezkusili všechno. Ukaž mi, co od Tebe můžeme mít, co jsme si zatím nevzali! Ukaž mi, kde jsme byli slepí ke Tvému slovu!“ On totiž dokáže rozmotat ty nejzamotanější situace, které jsme vytvářeli celé roky i s přispěním svých rodičů a mnoha dalších lidí.

Mým pokladem jsou svědectví stovek lidí, kteří šli touto cestou. Většinou nebyla rychlá, ale na jejím konci je manželství proměněné, postavené na novém základu. Jejich svědectví obsahují zmínky, že ta cesta nebyla příjemná, ale neměnili by. Bůh v nich vybudoval něco silného, co v nich předtím nebylo. Osobně jsem díky manželské krizi přijala opakovaně službu vnitřního uzdravení a vysvobození. Jsem nakonec vděčná za tu bolest krize, protože mne dostrkala k rozhodnutí dovolovat Bohu, ať mi skutečně a hluboce mluví do života. A na tom je teď postavena celá moje služba, to je moje srdcovka: pomáhat Vám slyšet Jeho hlas. Setkávat se s Ním. Mít s Ním bližší, hlubší, důvěrnější vztah než kdy předtím. Otvírat si Bibli s postojem a prosbou: Ukaž mi, co mi říkáš Ty. Dej mi svoje slovo do této situace. Číst si Bibli s otevřeným srdcem, ptát se:

Jaký máš plán pro naše manželství? Kam až vidíš Ty? Co plánuješ pro mne a manžela? Jaká zaslíbení a povolání jsme během našeho vztahu pohřbili pod příkrovem nevěry, nevíry, lhostejnosti, setrvačnosti? Jaké máme poslání?

Proto natáčím videa a svým odběratelům posílám svědectví, jak Bůh zachraňuje manželství, když se hlásíme o svá práva. Když stavíme na tom, co nám Bůh slibuje ve svém Slově. Když se nevzdáme, dokud se naše manželství neobnoví. Níže si je můžeš nechat posílat i Ty, jestli chceš jít tou druhou cestou.

Podobné příspěvky