Síla sdílení svědectví

Manželská krize, nevěra, citová aféra, zájem manžela o rozvod atp. – na začátku se Ti svět možná smrskne na Tvé tělo: rozhoduješ se dýchat. Nedokážeš spát. Nemáš zájem jíst. Máš pocit, že Tě hrůzné myšlenky a výhledy tlačí ze všech stran. V takové situaci se nepřítel snaží získat Tvůj výslovný souhlas, aby mohl zabrat co nejvíc území ve Tvém životě. Nabízí Ti myšlenky nevíry a beznaděje. Souhlas s nimi je vstup na šikmou plochu. K tomu se přidávají lidé okolo s radami k rozvodu.

Proto odběratelům posílám svědectví, jak Bůh zachraňuje manželství. Hlas takových svědectví je v naší kultuře vzácný. Jakou moc mají svědectví? Bible říká, že „svědectví Ježíšovo je duch proroctví.“ Když slyšíš svědectví, je jako pozvání od Boha stejného včera, dnes i navěky: „Chceš se se mnou setkat takto, v této životní situaci? Zvu Tě, můžeš.“ Co udělal pro druhé, může udělat i pro Tebe. Když o tom nevíme, máme k tomu znemožněný přístup. Svědectví nám pomáhají poznat, jaký je, i dnes a právě dnes, třeba uprostřed nejistoty a pocitu bezmoci.

Lidé, kteří se postavili za manželskou smlouvu navzdory nevěře, citové aféře či zájmu partnera o rozvod, jsou pro mne hrdinové víry, kteří znají svého Boha. V kontextu verše, který začíná tím, co udělal nepřítel:

Svou úlisností svede ty, kdo porušují smlouvu; lidé znající svého Boha se mu ale statečně vzepřou.
DANIEL 11,32

Vím, že si Bůh takové hrdiny víry pozvedá a vede: Vím, že existují, i v Čechách a na Slovensku. Vím to, protože mám tu čest se s nimi setkávat díky svým videím a e-mailům, kde náš kontakt začíná. Mám na srdci je posilovat a podporovat, aby vytrvávali, dokud se odpovědi na jejich modlitby neprojeví tady na zemi; v srdci a životě manžela či manželky. Proto svým odběratelům posílám svědectví, jak Bůh vyslyšel lidi, kteří šli před námi, když se modlili za záchranu svých manželství. Níže si je můžeš zajistit i Ty jako posilu do svého boje. Jako dárek Ti pošlu také e-book Modlitba za záchranu manželství.

Podobné příspěvky