Bůh pro Tebe má průlom

Když věříš v Boha, ale nezažíváš s ním to, co Ti slibuje v Bibli: Služba vnitřního uzdravení a vysvobození Ti může ušetřit další roky tápání a narážení do zdí. Můžeš zažít průlom do důvěrnějšího vztahu s Bohem, svobody a vítězství.

Služba vnitřního uzdravení

Srdečně Tě zvu: Vyber si termín své služby vnitřního uzdravení a vysvobození. Pomůže Ti odstranit překážky ve vztahu s Bohem a s lidmi, vejít plněji do identity Božího dítěte.

co tu získáš

Poskytuji službu vnitřního uzdravení přes Zoom. Pomáhám k uzdravení srdce a vztahu s Bohem. Používám biblické nástroje jako naslouchající modlitba, odpouštění, rozlišování skrytě působících lží, slyšení Božího hlasu, nahrazování lží Božím slovem, žehnání.

Co Ti může dát služba vnitřního uzdravení?

Může Ti pomoci slyšet lépe, co Bůh říká do Tvé situace. Osobně zažít Boží přízeň a lásku. Odložit u něj hluboce zakořeněné problémy a už si je neodnést domů. Uvolnění do Tvého životního poslání. Více uslyšíš ve videu.

nástroj 1: slyšení božího hlasu

Ježíš říká i o Tobě: „Moje ovce slyší můj hlas.“ (JAN 10) Při službě vnitřního uzdravení znovu a znovu zažívám, jak Bůh mluví k normálním lidem, jako jsi Ty, a dává jim konkrétně to, co nejvíce potřebují slyšet, aby prožili uzdravení.

nástroj 2: odpouštění ze srdce

Ježíš o neodpuštění mluví jako o vězení, kde jsme trápeni. (MATOUŠ 18) Věřím, že už máš za sebou mnoho odpouštění. Pokud ovšem stále máš třeba nezdravě projevovaný hněv, svazující strach, intimní hřích, nedůvěru vůči Bohu, lákání k okultismu či podobné ovoce, z trápení Tě může vyvést hlubší odpouštění za použití biblických nástrojů.

nástroj 3: pohled na Ježíše

Traumatické vzpomínky bývají potlačené. Když je Bůh při službě vnitřního uzdravení připomíná, není to, aby potrápil, ale aby si Tě vyslechl a dal Ti prožít svoji blízkost, bezpečí, útěchu a uzdravení srdce. Aby místa bolesti proměnil v místa setkání s ním. „Kdo na něho budou hledět, rozzáří se.“ ŽALM 34

Tohle o mé službě říkají jiní:

Bůh ke mně osobně mluvil.

Měla jsem problém, ze kterého jsem sama neuměla najít cestu ven. I když jsem o tom s Bohem mluvila, nenašla jsem sama odpověď. Na službě vnitřního uzdravení jsem ji našla. Bůh mi tam odkrýval zranění a nenaplněné potřeby z dětství a dalšího průběhu života. Sestřičky mě vedly k odpuštění těm, kterým jsem měla odpustit. Modlily jsme se společně za uzdravení zranění a tím vším se mi víc otevřela cesta k Bohu. Bůh mi tam ukázal i lži, kterým jsem věřila. Lži o tom, jaký Bůh je, a lži o tom, jak mě Bůh vidí. A nakonec jsme se dostaly i k mému problému, se kterým jsem tam přišla. A Bůh mi dal úplně konkrétní praktickou radu, jak ho řešit.
lucie

Už vím, jaká je Boží vůle.

Jsem po službě vnitřního uzdravení a moc jsem vděčná za tuto službu. Bůh mi tam dal jistotu, jak mám dál pokračovat v jedné oblasti mého života, ve které jsem už delší čas hledala Boží vůli, jak dál. Také odhalil kořeny toho, proč jsem tak zranitelná na satanovy útoky na mou identitu. A dal mi štít proti těmto druhům útoků. A ukazoval pravdu. A taky odhaloval, komu ještě potřebuji v konkrétních oblastech odpustit. Tyto Boží dotyky vypůsobily v mém srdci pokoj a radost, že už vím, jaká je Boží vůle, jak jít dál.
LUCKA

Vítej, já jsem Manjoyka.

V mládí mne mučilo přesvědčení, že Bůh se dotýká druhých, ale mne ignoruje. Moje cesta ke slyšení Božího hlasu byla jako narážení do stěn labyrintu. Úporně jsem k němu volala a On mi dal zažít, že dnes mluví a že je věrný. Proto teď s nadšením pomáhám druhým setkávat se s Bohem při

službě vnitřního uzdravení, kde jako hlavní nástroje používáme právě naslouchání Božímu hlasu a odstraňování skrytě působících lží. Protože „Bůh mluví k druhým a Tebe ignoruje“ byla lež nepřítele, aby se mohl živit mou bolestí a aby mi zavíral cestu do životadárného vztahu s Bohem.

věřím, že…

si zasloužíš žít to poslání, pro které Tě Bůh stvořil. Klíčem k tomuto životu je právě naslouchání Božímu hlasu. Služba vnitřního uzdravení Ti může pomoci odstranit skryté překážky ve vztahu s Bohem, které Ti brání žít ten život v hojnosti, který Ti Ježíš vydobyl.

a proto…

Ti mohu pomoci setkat se s Bohem při službě vnitřního uzdravení. Aby se místo Tvé největší slabosti mohlo stát místem Tvé největší síly. Aby o Tobě platilo, že jsi jako větvička napojená na kmen, plná života, plodná, s ovocem pokoje a spravedlnosti.

a tak si dnes zarezervuj službu vnitřního uzdravení

Z blogu a svědectví

Přihlas se ke službě vnitřního uzdravení

Místo abych Ti radila, co máš dělat, ráda s Tebou půjdu pro odpovědi k Bohu: V jeho přítomnosti jsi v bezpečí. Společně mu můžeme naslouchat, nechat se jím dovést ke kořenům, které ve Tvém životě nesou negativní ovoce. Přetnout je biblickými nástroji. Zjistit, jaké skryté lži ovlivňovaly Tvůj život. Zříci se jich a nahradit je Boží pravdou. Zažít setkání s Bohem, jehož přítomnost uzdravuje. Zažít boření pevností, vysvobození z pout, vstup do svobody a slávy dětí Božích.

Při službě vnitřního uzdravení si můžeš hluboce přivlastnit to, co Ti Ježíš vydobyl: ať můžeš Boží slovo nejen vyznávat ústy, ale také mu bytostně věřit v srdci. Ať zažíváš život v hojnosti, který Ti Ježíš zaplatil svou krví.