Hledám hrdé partnery

„Pán to zařídil tak, že ve víře ani v duchovním boji
nepůjdeme sami.“ Loren Cunningham

Neboj se!

Bůh poslal Elijáše, ať chudou vdovu poprosí o část posledního jídla. Jak to? Rád své království šíří pomocí vztahů a kroků víry. Elijáš jí řekl: Neboj se! Pak poprosil o chleba a vyslovil Boží zaslíbení. Když se odvážně rozdělila, zažila se synem zázrak s neubývající moukou a olejem.

Boží plán

Pán zaslibuje štědré zabezpečení těm, kdo dávají desátky a dary pozdvihování nad desátky. Proč? Aby služebníci neutíkali k vlastním polím. Aby cítili podporu ostatních věřících. Aby národ nepřicházel o učitele slova: Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku. Malachiáš 3,10

Ekonomika Království

Dávám darem službu slovem i vnitřním uzdravením – bez platu od YouTube či z fondů Diakonie AC, zato s podporou přátel téhle služby.

Zvu Tě do týmu

Srdečně Tě zvu, ať se k tomuto Božímu dílu přidáš pravidelnými dary – ne jako lidem, ale Pánu. Získáš přístup k archivním sdílením pro partnery služby a začnu Ti posílat čerstvé zprávy, co Pán v naší společné službě dělá.

Jak být u toho

Můžeš si zřídit trvalý příkaz: v CZK na účet Diakonie AC: 2702088544/2010 (V ČR jsou tyto dary daňově odčitatelné.)

V EUR si můžeš zřídit trvalý příkaz na účet Diakonie AC:
IBAN: CZ35 2010 0000 0029 0252 6676 a BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Do poznámky prosím uveď e-mail, ať Tě mohu přidat k týmu partnerů
(při daru nad 490 Kč / 20 Eur měsíčně).