Kdo je Manjoyka?

ohlas na službu manjoyka

Před časem jsem jednu vzácnou sestru vítala ke službě vnitřního uzdravení a vysvobození a ona mi nadšeně řekla:

„Já už tě znám! Je pro mne čest se s tebou setkat. Před rokem mne manžel chtěl opustit. Našla jsem tvoje videa na YouTube a modlila jsem se při nich. A ty modlitby opravdu fungují. Rozmyslel si to a zůstali jsme spolu. A moje kamarádka to měla stejně.“

překvapivé povolání od Pána

Na podzim 2019 mne Pán v noci probudil a s nadšením mi položil na srdce stanovy služby, do které mne povolal:

„Odpuštění je silnější než hořkost. Žehnání je silnější než proklínání. Láska je silnější než nenávist.“

co znamená manjoyka

Autorský zákon umožňuje chránit si soukromí. Pán mi pro službu na YouTube pomohl najít jméno Manjoyka. Zaznívá tam manželka a místo žalu radost (anglicky joy). Ta radost pramení z Božího slova. Lidské soudy mohou prohlásit, že je manželství rozvedené či tvrdit, že údajně neexistovalo. Nemohou ale zrušit Boží slovo o našich manželstvích. Rozhoduje, co o nás říká On, Nejvyšší Soudce.

Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný. Židům 10,23

ZASLÍBENÍ NÁVRATU

Pán mi dal zaslíbení obnovy našeho manželství a ujištění, že nejde o můj výkon. Jde o to, abych s ním žila jako jeho dcera a nechala se vést den za dnem.

„Tvůj manžel se nevrátí kvůli Tobě, ale kvůli mně – pro krev smlouvy s Tebou propustím Tvé vězně z cisterny, v níž není vody.

komunita bojovníků za manželství

Brzy se ukázalo, že nejen mne Pán táhne za srdce k modlitbě za záchranu manželství. Dostávám takovéto ohlasy:

Pán mne povolal, ať se modlím za záchranu manželství. Když jsem narazil na Tvou stránku, bylo to pro mne další potvrzení od Něj.

Jsem vděčná za svědectví z našich řad, jak Pán zachraňuje manželství věřících z České republiky a Slovenska.

obvázat rány zlomeným v srdci

Jsem vděčná i za setkání s Pánem, která s Vámi zažívám při službě vnitřního uzdravení a vysvobození. Při ní můžeš zažít, jak Bůh místa Tvé největší bolesti proměňuje v místa setkání s ním. Začít lépe rozeznávat, jak k Tobě Bůh mluví, ať můžeš i po sezení s Bohem řešit každodenní situace. Ať žiješ v napojení na Boha jako zdroj své síly. Ať zažíváš tu výměnu díky Ježíšově oběti: Opuštěnost za přijetí. Strach za jistotu. Pochybnosti za důvěru.

Recenze na službu Manjoyka:

Páčil sa mi prístup, akým bola vedená modlitba (pri službe vnútorného uzdravenia), že som si uvedomovala svoje pocity a odpúštala som to, čo mi jednanie druhých spôsobilo. Dobre bolo, že sa pri tom vyplavila bolest a uvedomila som si, čo prekážalo a bolo choré v mojom vzťahu s Bohom i voči mne samej. A ze so vnimala, čo si o tom myslí Boh.
MÁRIA

Děkuji za dnešní setkání u modlitby (vnitřního uzdravení). Byla to pro mně nová zkušenost, vidět věci, které mi byly skryté po celý život… Tvá služba je požehnáním. Chci poznat Boha jako svého Otce a vstoupit do Jeho vůle. Nic mi v tom již nebrání. Manjoyko, děkuji za nádherný čas, za Tvoji víru.
renáta
praktické informace

Tuto stránku provozuje služba Manjoyka pod laskavou záštitou Diakonie Apoštolské církve, Polní 15, Český Těšín, 737 01,
IČO: 26521385. Najdete ji i na Webu Diakonie AC. Stojí za ní tým pravidelných dárců, kteří mají na srdci záchranu manželství a budování církve v České republice a na Slovensku. Díky jejich vytrvalé podpoře jsou videa, překlady i služba vnitřního uzdravení poskytovány bezplatně, aby finanční tíseň nikomu nebránila mít z této služby užitek.

srdečné pozvání

Věřím, že Bůh má pro Tebe i Tvé manželství dobré plány, navzdory současným okolnostem. Chceš-li s Boží pomocí bojovat za záchranu manželství, můžeš si níže zajistit posilu na cestu.