Tvé manželství lze zachránit

Aféra nebo zájem muže či ženy o rozvod může způsobit, že se Ti hroutí svět, nedokážeš spát, nemáš chuť jíst. Potřebuješ zastání, hledáš záchranu. S Bohem má Váš vztah naději. Jeho slovo o Vás má větší moc než slova lidí.

Modlitba za záchranu manželství

Zde můžeš získat biblickou pomůcku k duchovnímu boji za manželství. Pomůže Ti vyjít ze strachu do důvěry; postavit se na pevnou skálu Božích zaslíbení.

co tu získáš

Podporu do cesty modlitby za záchranu manželství: rady lidí, jejichž manželství Bůh zachránil, svědectví o vzkříšených manželstvích, osobní službu k uzdravení srdce.

Modlitba za záchranu manželství

Když se modlíš za záchranu manželství, otázka není, zda Tě Bůh slyší. Otázka je, zda se necháš okolnostmi odradit, než dojdete ke smíření. Nepřítel Tě chce donutit kapitulovat, než se účinek Tvých modliteb projeví změnami v srdcích lidí.
Proto si zde můžeš zajistit:

zasílání svědectví

jak Bůh zachránil manželství lidí, jako jsi Ty, když se modlili Boží slovo a nevzdali se, dokud neoslavili uzdravení manželství.

rady expertů

V e-mailech se svědectvími budeš nacházet i rady manželů Steinkampových, kteří tisícům manželských párů pomohli ke smíření navzdory nevěře, závislosti, rozvodu či další svatbě muže či ženy.

službu vnitřního uzdravení

Tu Ti nabízím, ať své manželství nezachraňuješ z vlastní síly, ale ze síly, kterou dává Bůh. Je to služba k uzdravení srdce: Především střež a chraň své srdce, protože z něj vychází život.

Co o této službě říkají jiní:

Tvé modlitby mne potěšily a povzbudily.

Ani netušíš, jak mě potěšily modlitby, které jsi mi poslala. Povzbudily mě s novou silou a vírou se opřít o Ježíše Krista a dál mu důvěřovat a věřit v záchranu našeho vztahu. 
Daniela

Povzbudila jsi mne v odvaze bojovat za mé manželství.

E-book i videa na kanále Youtube velmi povzbudila mou víru a odvahu dále modlitebně bojovat za mé manželství, s novým duchovním elánem postaveným na Božím slově a Jeho zaslíbeních.
Petr

Vítej u služby Manjoyka!

Název Manjoyka se podobá slovu manželka, ovšem místo žalu je uvnitř radost, anglicky JOY. Díky týmu podporovatelů je tato služba přinášena bezplatně. Pán si ji používá, aby křesťanům v ČR a SR pomáhal v Ježíšově jménu vítězit nad manželskými krizemi, aférami, rozvody. Často to začíná zlou zprávou o nevěře či plánech na rozvod. A protože ten druhý věří, že Bůh dokáže měnit srdce a situace, do vyhledávače naťuká třeba „Modlitba za záchranu manželství“ či „Svědectví o zachráněném manželství“. Pán mne poslal takovým Božím přátelům sloužit jako sestra ve víře, služebnice vnitřním uzdravením, překladatelka.

stojím na božím slově

Proto pro Vás překládám svědectví a knížky manželů Steinkampových. Ti pomohli tisícům manželských párů ke smíření, protože Bůh stojí za svým slovem zjeveným v Bibli. Od diváků a čtenářů se dozvídám, že si Bůh videa, e-maily a e-book služby Manjoyka používá a zachraňuje manželství křesťanů v České republice a na Slovensku. Ne kvůli tomu, že bych už toho všeho v životě dosáhla já, ale díky Ježíši, který slyší Vaše modlitby a který za obrácení a smíření zaplatil svou krví. Níže o tom najdeš svědectví odběratelů.

A proto…

si tu můžeš zajistit průběžnou podporu do cesty modlitby za záchranu manželství: zasílání svědectví a rad odborníků na problematiku záchrany manželství ve spolupráci s Ježíšem Kristem.

a tak si dnes získej podporu

Svědectví odběratelů

Získej si bezplatně e-book Modlitba za záchranu manželství

A aby Tě nepřítel na cestě modlitby za záchranu manželství neodradil, současně tím získáš také zasílání svědectví, jak Bůh zachraňuje manželství, i rady odborníků na záchranu manželství modlitbou a Božím slovem.