Jít životem ruku v ruce s Hospodinem

„Každú sobotu netrpezlivo čakám, až nám Manjoyka zasa pošle tie svedectvá. Prednášala ma tým ťažkým obdobím, v ktorom som bola. Teraz už je mi lepšie. Ďakujem Pánovi za ťažkosti, ktorými som prešla, pretože ma priblížili k Nemu. Udiali sa u mňa veľké veci a stále sa dejú. Bohu vďaka a sláva! Je pred nami ešte dlhá cesta, ale situácia sa Božím pôsobením veľmi zmenila. Boh Ťa žehnaj aj tvoju prácu, ktorá Božím vedením dáva mnohým silu a nádej!“

Podobné příspěvky