Manželský svazek je biblická smlouva

Drahá, sestřičko Manjoyko, především chci z celého opravdu z celého srdce poděkovat za Tvé modlitby, Bůh je mocný, Bůh je věrný, pro Něho není nic nemožné. Díky Mu za to. I já můžu děkovat za spasení svého manžela, díky covid-u, jsme se víc přimkli k Pánu, díky i za tuto situaci, pro nás měla pozitivní zkušenost, že můj manžel se bál, že kdoví jak to dopadne a věděl také, že pokud není obrácený, že špatně skončí, kde už není cesty zpět. Proto jsme denně poslouchali různá kázání, od rána do pozdních večerních hodin. Hodně nás to oba posunulo k Pánu. Posloucháme stále Boží slovo, čteme Ho, modlíme se spolu,chodíme do sboru. Bůh je úžasný, děkuji Mu, že i můj manžel mohl využít čas milosti ke svému obrácení. Jemu – Bohu – patří čest a chvála. Díky Ti, drahý Pane náš, za Tvé hojné milosrdenství. Nikdy to nevzdávejme, modleme se za své manžely, je to i pro nás zkouška a také požehnání, protože se i přesto přibližujeme k našemu Pánu, amen. Silní budete jen ve spojení s Kristem, pak bude jeho veliká moc i ve vás. Efezkým 6,10v.

Nakonec, [moji bratři,] posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. Efezským 6,10

Podobné příspěvky