Váš čas přichází

Váš čas přichází

„Je doma! Právě teď žasnu nad svým Bohem. Skutečně NIC pro něj není nemožné. Vím, že to je jen začátek, ale můj Pán je věrný a on dokončí to, co začal! Neztrácejte naději, buďte věrní. Když se budete těšit z Hospodina, on vám splní Vaše touhy. Miluje Vás a bojuje za Vás. Složte naději v…

Podívej se do Otcovy knihy!

Podívej se do Otcovy knihy!

„Snažila jsem se zjistit, jak napravit své manželství. Přišla mi myšlenka: ‚Podívej se do Otcovy knihy!‘ Začala jsem si číst různé oddíly v Bibli. Jak plynuly dny, zjišťovala jsem, že se obnovuji v Pánu. Modlila jsem se a prosila ho o pomoc. Zjistila jsem, že se nejprve potřebuji nechat proměnit já. Všechno ostatní do sebe zapadlo. Náhle přišla moje chvíle – manžel se se…

Když budete mít víru

Když budete mít víru

„Několik let jsme byli od sebe. Pak, zrovna když jsem byl navštívit děti, mne manželka pozvala, ať se vrátím domů. Předtím, během odloučení, na nás Bůh pracoval, abychom si navzájem byli lepšími manžely. Teď si společně hledáme byt, takže až nám na konci měsíce vyprší nájmy, budeme se tam moci nastěhovat spolu. Děti jsou nadšené!…

Proč ho oba slavíme

Proč ho oba slavíme

„Jsem svědkem zázraku obnoveného manželství! Před čtyřmi lety jsme se rozvedli a díky Bohu se budeme zase brát! Svatbu jsme pojali jako bohoslužbu s chvalami a uctíváním. Vybrali jsme si k ní ústřední téma ‚Úžasná milost‘. Díky Boží milosti jsme viděli Jeho nekonečnou moudrost a zažili Jeho uzdravení a obnovu! Musela jsem Bohu jít z…

Povzbuzovala mne, ať jdu

Povzbuzovala mne, ať jdu

„Chvála Bohu! Já i manžel jsme byli hinduisté. Jednoho dne se sebral a odešel. Děkuji Bohu, že jsem měla kamarádku, která mne pořád povzbuzovala, ať jdu na biblickou skupinku. V tu chvíli jsem byla připravena přijmout Boží slovo z Bible tak, jako nikdy předtím. Ten večer mi navždycky změnil život a otevřel mi oči a…

Krásné dílo

Krásné dílo

„Manžel přišel a řekl mi, že si není jistý, jestli mne má rád – po mnoha letech dobrého manželství. To přiznání pro mne bylo jako blesk z čistého nebe. Začala jsem nad naším manželstvím a domovem vyhlašovat Ježíšovu autoritu. Úpěnlivě jsem Boha prosila, ať mne zbaví té bolesti. Místo toho ve mně Bůh začal náročné…

Bůh ho konfrontoval

Bůh ho konfrontoval

„Dneska slavím Boží velikost. Manžel se vrátil. Vše vypadalo mrtvé, dokonce vstoupil do manželství v jiném náboženství. Dnes mi Bůh ukázal, že On je moc vzkříšení; jen On to dokáže udělat. Je to velmi dlouhý příběh plný bolesti a žalu. Je to příběh, který mne vzal do údolí. Ale Ježíš je Bůh vrcholků hor. Vy, kdo…

Přinesu Ti uzdravení

Přinesu Ti uzdravení

„Po pár letech, kdy jsme byli rozvedeni, Bůh loni mého manžela náhle přivedl domů ke mně. Předtím si vzal tu jinou, ale vztah se jim rozpadl a on se vrátil ke mně. Během té doby uvěřil v Ježíše. I když jsem to zkoušela vzdát, Bůh mne vždycky přivedl zpátky. Miluji Boha, který všechno činí nové.“ (Texas)…

Najednou se zeptal

Najednou se zeptal

„Chvála Pánu. Je to pár let, co jsme se s manželem odloučili. Zablokoval si mne, nekontaktoval mne. Zařídil si rozvod. Má jinou, žije daleko od domova, udělal všechno, co udělal každý ‚ztracený‘ manžel, možná ještě horší věci. Ale já tu dnes sedím a můžu říct: jen Bůh nás mohl dostat tam, kde jsme dnes. Bůh…

Smířili jsme se (předtím řekl, že je konec)

Smířili jsme se (předtím řekl, že je konec)

„Chvála Pánu, smířili jsme se. Začátkem roku mi Bůh dal příležitost manželovi říci, že ho mám ráda. On ale odpověděl, že naše manželství skončilo. Dál jsem se modlila, postila a denně vyhlašovala Ozeáše 2,6-20. Před pár měsíci přišel a řekl, že možná jen potřebujeme dočasné odloučení. Od té doby čas od času komunikujeme. Před týdnem…

Ty se mne zastaneš

Ty se mne zastaneš

„Mám vzkříšené manželství – sláva Bohu. Manžel se vrátil domů. Od jeho právníka jsem dostala jen jeden dopis. Po první návštěvě u svého právníka jsem zjistila, že si ani nemůžu dovolit ho platit, ani nemám nárok na bezplatnou právní pomoc v anglickém soudním systému (vydělávala jsem si pouhých 9 liber nad stanovenou hranici). Když jsem…

Budu jí promlouvat k srdci

Budu jí promlouvat k srdci

„27. prosince v 19:40 přijel manžel k našemu domu se sbaleným oblečením v autě. Vystěhoval se od ‚té jiné‘ a přijel k nám domů. Řekl, že prožil Vánoce plné pocitu marnosti, ostudy, hanby, sporů a hádek, a že to byl jeden z nejhorších dní jeho života. Děkuji Vám všem za slova povzbuzení, modlitby a za to, že stojíte za…

Všechno tvořím nové

Všechno tvořím nové

„Díky Pánu. Manželův postoj vůči našemu manželství se změnil. Před měsícem se vrátil domů. Jsme šťastní, užíváme si každou minutu. Snaží se všechno napravit, jak nejlépe dokáže. Vím, že musím dál hledat pomoc u Pána. Bitva nepatří nám, ale Pánu. Bůh odpovídá na modlitby.“ (Florida) Milosrdenstvím a věrností se usmiřuje provinění a bázeň před Hospodinem…

Však oni se vrátí

Však oni se vrátí

„Sláva Bohu, je dobrý! S manželem jsme se minulou sobotu podruhé vzali. Nevzdávejte se, modlete se, volejte, říkejte, ‚Pane, pomoz mi si udržet víru.‘ Bůh odpovídá včas. Kdyby Vám dal to, co chcete, právě teď, Vy či Vaši manželé (manželky) by na to možná nebyli připraveni, a tak se modlete a dovolte Bohu, ať to udělá ve svůj čas. Miluju…

Všechno Ti nahradím

Všechno Ti nahradím

„Po letech odloučení se manžel vrátil domů den před každoroční rodinnou oslavou. Celé měsíce se mně a našim klukům skoro neozýval a teď je najednou doma. Za tenhle zázrak chválím Boha. Jsem tak vděčná, že to Bůh s mým manželem nevzdal a že mu dokonce zařídil schůzku s pastorem, který mu říkal pravdu – to…

Udělám to pro tebe

Udělám to pro tebe

Právě zažívám svůj zázrak. Manželka zavolala a vrací se domů. Vzdálenost NEBYLA na překážku, i když žila víc než 9600 kilometrů daleko. Slyšel jsem Ho mluvit před 11 měsíci, když jsem se Ho zeptal, jestli nám zachrání a obnoví manželství. Řekl mi: „Udělám to pro tebe“ a druhý den: „Nediv se, když se to stane“. To mi…

Chce se vrátit domů

Chce se vrátit domů

„Sláva Pánu! Všemohoucí Pán obměkčil srdce mého manžela. Nejprve mi řekl, že mě už nemá rád, že je mezi námi konec. Mnoho měsíců se mnou skoro vůbec nekomunikoval. A po tom všem se vrátil domů! Když jsem doopravdy uznala, že sama naše manželství nezachráním, a odevzdala to Bohu, manžel mi začal posílat smsky, že mu chybím….

Jsem ráda, že jsem to nevzdala

Jsem ráda, že jsem to nevzdala

„Chci Pánu poděkovat a chválit jeho jméno, protože mi obnovil manželství a vrátil mi všechno, co se mi nepřítel snažil ukrást.“ (Texas) Ale všichni, kteří tě požírají, budou pozřeni a všichni tvoji utlačovatelé, úplně všichni, půjdou do zajetí;  ti, kteří tě plení, budou vypleněni a všechny, kdo na tobě kořistí, vydám za kořist. Vždyť ti přivedu uzdravení a ze…

Větší je Ten, kdo žije v nás

Větší je Ten, kdo žije v nás

„Nějakou dobu jsem stála za svým manželstvím, modlila se a postila. A náhle se manžel vrátil domů. Předtím jsme prožili pár nevydařených pokusů a pak přišel domů s tím, že chce, aby naše manželství fungovalo. Řekl, že se mne snažil nenávidět, ale kdovíproč nemohl. Pokorně podotýkám, že všichni víme, že to byl Bůh a Jeho ochrana toho, co On spojil,…

Přivedl mou nevěstu

Přivedl mou nevěstu

„Manžel přísahal, že už se domů nikdy nevrátí, že prý se mnou nechce mít nic společného. Úpěnlivě jsem prosila Boha, ať naše manželství obnoví. Sláva Bohu, hned den nato se manžel vrátil domů. Bůh na mně pracuje; pomáhá mi mu odpustit a nenaslouchat Satanu, který chce naše manželství zničit. Díky, Pane, že mne ochraňuješ.“ Kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení. Marek 11,25…

Advokát zažil zázrak

Advokát zažil zázrak

Manžel se odstěhoval a našel si jinou. Prožívala jsem nepopsatelnou bolest, slovy ani nedokážu vypovědět, jak jsem trpěla. Pokoušela jsem se ve vší své bolesti přiblížit k Bohu. Ze všech sil jsem se snažila začít nový život a smířit se s tím, že se mi manželství rozpadlo. Hledala jsem pomoc u kohokoli, kdo by naslouchal:…

Teď se mnou chlubí

Teď se mnou chlubí

„Bůh je věrný. Manžel byl pryč celé měsíce. Nejenže jsem se za něj modlila, aby se vrátil domů, také jsem prosila, aby našel jinou práci, ze které by nebyl v takovém stresu. Pak jsem dostala nové místo a o týden později přijal můj šéf také mého manžela. Večer předtím, než našel tu novou pracovní příležitost,…

Milost ve slabosti stačí

Milost ve slabosti stačí

„Manželka mi řekla, že chce rozvod. Rodina i přátelé mi radili, ať si najdu jinou a rozvedu se s ní, ale Bůh mi znovu a znovu říkal, že naše manželství obnoví. Sláva Bohu, požehnal nás a dal nám zázrak — přivedl manželku domů. Chodíme do křesťanské manželské poradny a budujeme svůj vztah na základě Božího…

Opravdu přenáší hory

Opravdu přenáší hory

„Jednoho dne jsem přišla domů z práce a našla vzkaz od manžela, že mne už nemiluje a že se odstěhoval. Bůh v zákulisí působil radikální zázraky. Dnes ráno jsem se probudila ještě před zvoněním budíku. Měla jsem pocit, že mne někdo pozoruje. Otevřela jsem oči a uviděla muže, který se na mne dívá – svého…

Jak mít naději

Jak mít naději

“Asi před měsícem se to stalo – manžel se náhle vrátil. Po mnoha nevydařených návratech už jsem se toho bála, ale Bůh mi ukázal, že tentokrát je to jiné… protože já jsem jiná. Každý den jsem v úžasu nad Pánovou mocí a nad tím, jak moc můj manžel roste. Ještě se nevrátil do církve, ale…

Nečekaný návrat

Nečekaný návrat

„Když jsem byla v životě na dně, našla jsem křesťanskou službu, která mne povzbudila, ať se nevzdávám a modlím se za záchranu manželství. Žila jsem z víry v Krista. Všichni okolo mi říkali, ať to se svým ztraceným manželem vzdám. Kamkoli jsem se hnula, všude mi někdo připomínal jeho nevěru a tu jinou. Často jsem…