„Sláva Pánu! Všemohoucí Pán obměkčil srdce mého manžela. Nejprve mi řekl, že mě už nemá rád, že je mezi námi konec. Mnoho měsíců se mnou skoro vůbec nekomunikoval. A po tom všem se vrátil domů! Když jsem doopravdy uznala, že sama naše manželství nezachráním, a odevzdala to Bohu, manžel mi začal posílat smsky, že mu chybím. Později začal doma trávit víkendy. Nakonec se nadobro vrátil. Celou dobu jsem nad námi vyhlašovala Přísloví 19,21: V srdci člověka je mnoho plánů, ale Hospodinův plán se naplní (v mém manželství, rodině a službě). Bohu díky za jeho slovo, které se nevrátí s prázdnou, když je vyhlašujeme.“ (Texas)

Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. 
Izajáš 55,10-11

„Před několika lety se se mnou manžel rozvedl – poté, co si našel jinou. Několik měsíců po rozvodu jsem s ním otěhotněla, ale byl stále ještě zmatený a nezůstal se mnou. Celou tu dobu se ke mně vracel a já mu projevovala bezpodmínečnou lásku, jak ji definuje Bible. Vždycky mi říkal, že přemýšlí o návratu domů. Vroucně jsem se modlila, ať už se rozhodne vrátit ke své skutečné rodině. Ta chvíle konečně přišla! Minulý týden mne kontaktoval a řekl mi, že už nedokáže být beze mne a našich tří dětí. Plánujeme, že se odstěhujeme a začneme nový život s Pánem. K Vánocům dáme dětem tu úžasnou novinu (nevědí, že tatínek a já jsme zase spolu). Na to všechno už dokážu říci jen: Díky, Pane, žes obnovil naše manželství.“ (Maryland)

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Jakubův 5,16-18

„Manželka se ke mně vrátila po krátkém odloučení. Ale pak se náš vztah zhoršil a já ztratil Boha ze zřetele. Opustila mne. Vzdala to a chtěla rozvod. Ztratil jsem naději a také vůli a sílu bojovat. Dokonce jsem si sundal snubní prsten. Ještě neuběhl ani jeden den a já vnímal usvědčení ze hříchu. Znovu jsem si snubní prsten nasadil a modlil se. Řekl jsem Bohu, že jsem moc slabý, než abych znovu bojoval. Bůh mne ten den posílil a dal mi pokoj. Myslel jsem si, že když jsem napoprvé nedostal výsledky, jaké jsem si přál, znamená to, že jsem všechno dělal špatně. Jenže tak to nebylo. Řekl jsem Bohu, že svou manželku a naše manželství vkládám úplně do Božích rukou, že ho může napravit jedině on. Nějakou dobu trvalo uzdravování, protože když mne opouštěla, byli jsme strašně rozhádaní. Po nějakém čase bez komunikace jsem cítil, že mne Bůh ponouká, abych jí zavolal. Zvedla mi telefon. Řekl jsem jí, že jí mám rád. Teď znovu komunikujeme. Manželka se chce vrátit domů a pracovat na našem manželství. Sláva Pánu! Vy, kdo se modlíte za svá manželství, nevzdávejte se. Bůh chce nejprve proměnit vás.“ (Michigan)

On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Izajáš 40,29-31

Svědectví jsem pro Vás přeložila se souhlasem služby RMM: www.rejoiceministries.org

Podobné příspěvky