„Tolikrát jsem se chtěl vzdát a přestat stát za svým manželstvím s modlitbou, protože okolnosti vypadaly beznadějně, ale tato služba mne vždy povzbuzovala. Po létech bez kontaktu s manželkou to Ježíš najednou udělal na své narozeniny: O Vánocích se vrátila. Rozešla se s tím jiným a teď se budeme zase brát. Chvála Pánu. Vy kteří stojíte za svým manželstvím, NIKDY se nevzdávejte.“ (Connecticut).

Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, jaký konec mu Pán připravil. Neboť Pán je velmi soucitný a milostivý. Jakub 5,11 CSP

„Známe se s manželem už od střední školy. Vzali jsme se po maturitě. Po 14 letech manželství jsem si uvědomila, že manžel náš vztah opouští. Odmítla jsem se vzdát. Našla jsem Rejoice Marriage Ministries a stála jsem na skále jménem Ježíš, na Jeho slovu, Jeho zaslíbeních. Manžel si našel byt. Oba jsme se trápili. Všichni – rodina, pastor, poradce – mi říkali, ať to vzdám a najdu si někoho lepšího, ale já hluboko uvnitř věděla, že to nemám dělat. Nakonec manžel oznámil, že se stěhuje domů. Když se vrátil, nebyl úplně proměněný ani uzdravený, ale teď, po třech letech uzdravování, jsme si blíž než kdy předtím. Náš Pán plní svá zaslíbení, i když my nejsme věrní. Nacházejte si povzbuzení, buďte připraveni, zůstávejte silní a zůstávejte v Bibli. Satan ve Vašem manželství nevyhraje, pokud mu to nedovolíte. Náš Pán udělá mnohem více, než doufáme nebo si dokážeme představit. Důvěřujte našemu Pánu.“ (Indiana)

Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva… Ef 3,20-21

„Modlila jsem se za záchranu našeho manželství dva roky. Náš věrný Pán Bůh mluvil k mému manželovi v ‚daleké zemi‘ (z podobenství o marnotratném synu). Přestala jsem se snažit dostat manžela zpátky a začala jsem dělat, vše, co jsem dokázala, abych před Bohem chodila bezúhonně. Před dvěma dny mi manžel řekl, že se přistěhuje zpátky domů. Aleluja! Nikdo mi nemůže tvrdit, že Bůh nevyslýchá modlitby. Jemu patří sláva za to, že udělal nemožné. Stále stojím a budu stát v modlitbě, pozorovat a dívat se, co Bůh udělá v našem manželství.“ (Kalifornie)

Vždyť Bůh Hospodin je slunce i štít. Hospodin dává milost i slávu, neodepře dobro těm, kdo žijí bezúhonně. Hospodine zástupů, blahoslavený je člověk, který doufá v tebe! Žalm 84,12-13 CSP

Svědectví nejsou návod, co dělat. Když se dáš vést Ježíšem a Biblí, bude to pro Vás to pravé. Přeložila jsem je pro Vás se souhlasem www.rejoiceministries.org .

Podobné příspěvky