Právě zažívám svůj zázrak. Manželka zavolala a vrací se domů. Vzdálenost NEBYLA na překážku, i když žila víc než 9600 kilometrů daleko. Slyšel jsem Ho mluvit před 11 měsíci, když jsem se Ho zeptal, jestli nám zachrání a obnoví manželství. Řekl mi: „Udělám to pro tebe“ a druhý den: „Nediv se, když se to stane“. To mi dodávalo síly: Věrný je Ten, který dal zaslíbení, a tak se hlásím o naši obnovu a smíření ve jménu Ježíše. Filipským 4,13: ‚Všecko mohu v Tom, který mne posiluje.‘ Poslouchal jsem denně Boží slovo a promlouval jsem Boží řešení k problému (k manželce i ke komukoli, kdo se na ní zeptal): „Jednoho dne se vrátíš!“ a „Až se s ní zase uvidíš, bude už napořád zpátky doma.“ Poslouchal jsem Otcovy příkazy a zažíval RADOST z poslušnosti mým manželským slibům v období čekání.Kvůli té zkoušce ohněm jsem skutečně nový, lepší člověk. Žít nad svými okolnostmi a pozorovat, jak On koná své dílo, to je nad mé chápání i nad mé očekávání. Napadá mne k tomu slovo nadpřirozené. Bůh má pro nás plán, který se uskuteční „náhle“. Opravdu je moudré čekat.“ (USA)

Ježíš jim na to řekl: “Mějte víru Boží. Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: „Zvedni se a vrhni se do moře“ a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít. Proto vám pravím: Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít. Marek 11,22-24

„27. prosince v 19:40 přijel manžel k našemu domu se sbaleným oblečením v autě. Vystěhoval se od ‚té jiné‘ a přijel k nám domů. Řekl, že prožil Vánoce plné pocitu marnosti, ostudy, hanby, sporů a hádek, a že to byl jeden z nejhorších dní jeho života. Děkuji Vám všem za slova povzbuzení, modlitby a za to, že stojíte za svými manželstvími. I já budu stát v modlitbě za Vás všechny, kteří ještě čekáte.“ (USA)

Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Izajáš 35,10

Svědectví nejsou návod, co dělat. Když se dáš vést Ježíšem a Biblí, bude to pro Vás to pravé. Přeložila jsem je pro Vás se souhlasem www.rejoiceministries.org .

Podobné příspěvky