„Chci Pánu poděkovat a chválit jeho jméno, protože mi obnovil manželství a vrátil mi všechno, co se mi nepřítel snažil ukrást.“ (Texas)

Ale všichni, kteří tě požírají, budou pozřeni a všichni tvoji utlačovatelé, úplně všichni, půjdou do zajetí;  ti, kteří tě plení, budou vypleněni a všechny, kdo na tobě kořistí, vydám za kořist. Vždyť ti přivedu uzdravení a ze tvých ran tě vyléčím, je Hospodinův výrok, protože tě nazvali Zapuzenou: To je Sijón, nikdo ho nevyhledává.Toto praví Hospodin: Hle, změním úděl stanů Jákobových a slituji se nad jeho příbytky; město bude zbudováno na svých ruinách a palác bude stát na svém místě. Bude odtamtud zaznívat píseň díků a hlas radujících se. Rozmnožím je a nebude jich ubývat; způsobím, že budou vážení a nebudou bezvýznamní. Jeho synové budou jako za dávnověku a jeho shromáždění bude trvale přede mnou. Jeremjáš 31,16-20

„Sláva Bohu! Můj manžel se vrátil domů. Bůh mu opravdu změnil srdce. V pět ráno mi zavolal, že nikdy nechtěl, aby se to mezi námi až tak zhoršilo, a že se chce už napořád vrátit domů. Minulý týden jsem se modlila a postila s dalšími, kteří stojí ve víře za svá manželství. Jenže den předtím, než zavolal, jsem měla sto chutí všechno vzdát. Řekla jsem ale, že se budu modlit za ostatní věrné a za jejich marnotratné, i když sama za sebe už pokračovat nechci. Bůh věděl, že jsem unavená a vyčerpaná. Tou dobou už jsem měla sehnané podklady k rozvodu. Když mi pak manžel zavolal, málem jsem ho odmítla ze svých vlastních sobeckých důvodů. Jsem ráda, že jsem to nakonec neudělala. Se slzami se mi za všechno omluvil. Dokonce se se mnou modlil před spaním. Bůh je úžasný.“ (stát Illinois)

Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. I budete mým lidem a já budu vaším Bohem. Zachráním vás ode všech vašich nečistot. Zavolám na obilí, rozmnožím je a neuvedu na vás hlad. Ezechiel 36,26-29

„Před třemi dny mi zavolal manžel, se kterým jsem už rok nemluvila. Řekl mi, že jsem ho velmi zranila, ale že je těžké být beze mne. Poprosila jsem ho, ať mi odpustí a vrátí se domů. A zatímco píšu tyto řádky, můj manžel skutečně řídí auto na cestě zpátky domů! Vím, že máme před sebou ještě mnoho práce, ale během posledního roku jsem se toho trochu naučila o sobě, vyrostla jsem v Pánu a stále ještě rostu. Jestli víte, že vám Bůh řekl, ať stojíte za svým manželstvím, pak za ním STŮJTE. Vím, že Bůh má s naším manželstvím velké plány a jednoho dne Vám budu psát, jak Bůh všechno dotáhl do konce. Vím, že Satan se bude snažit vás nalákat, ať se vzdáte, ale jsem ráda, že jsem se nevzdala. Nedokážu se dočkat, až manžela dnes večer uvidím!“ (Florida)

I hledal jsem mezi nimi muže, který by stavěl zeď a postavil se za tu zemi před mou tvář do trhliny. Ezechiel 22,30
A tak, moji bratři, milovaní a vytoužení, má radosti a koruno, takto stůjte pevně v Pánu, milovaní. Filipským 4,1

Svědectví jsem pro Vás přeložila se souhlasem služby RMM: www.rejoiceministries.org

Podobné příspěvky