Manžel se odstěhoval a našel si jinou. Prožívala jsem nepopsatelnou bolest, slovy ani nedokážu vypovědět, jak jsem trpěla. Pokoušela jsem se ve vší své bolesti přiblížit k Bohu. Ze všech sil jsem se snažila začít nový život a smířit se s tím, že se mi manželství rozpadlo. Hledala jsem pomoc u kohokoli, kdo by naslouchal: u rodiny, přátel, lidí v církvi. Prakticky všichni mi radili, ať se s ním rozvedu, že si zasloužím něco lepšího, a tak jsem zažádala o rozvod. Cítila jsem, že nic jiného ani dělat nemůžu. Pán mne přivedl k Vaší webové stránce a já se vydala cestou modlitby za záchranu manželství. Pán mi řekl, ať se nerozvádím a ať mu věřím, že naše manželství zachrání. Důvěřovala jsem Bohu a věřila mu, i když vzhledem k okolnostem se to zdálo nemožné. Na svátek matek se můj ‚zázrak‘ vrátil domů. Je zlomený, zraněný, potřebuje Ježíše, ale já Bohu úplně důvěřuji, že naši rodinu znovu vybuduje.

Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Filipským 1,6

Když Bob a Charlyne psali, že se naši ‚marnotratní‘ možná vrátí domů špinaví, neměla jsem ani potuchy, že to potřebuji slyšet. Ale Bůh mi pomohl držet jazyk za zuby a dál dokončoval to dílo, které začal. On je věrný. Manžel teď už nepije, nemá nic společného s tou jinou, pracuje a dává mi peníze na domácnost. A to všechno, aniž bych ho o to já poprosila. Bůh je dobrý.

Postav, Hospodine, stráž k mým ústům, hlídku k bráně mých rtů. Žalm 141

Někteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen, když uvidí, jak čistý a uctivý život vedete. 1. Petrův 3,1

Manželka mne opustila. Pár měsíců nato mi sestra, od které zase odešel manžel, řekla o Rejoice Marriage Ministries. Často jsme se postili a každý den jsme se spolu modlili, i když ona žije na opačném konci státu. Po několika měsících modliteb se jejímu manželovi ‚rozsvítilo‘, jak to nazval, a rozhodl se, že o to manželství stojí. Když mi to sestra řekla, bohužel jsem jí trochu záviděl. Dál jsme se modlili za moji manželku a za pár měsíců se i ona vrátila domů. Sláva Pánu! Dál se modlete a nikdy se nevzdávejte!

Potom se Elíša modlil: „Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!“ Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl… 2. Královská 6,17

Manžel se rozhodl, že tlak zodpovědnosti za manželku je na něj moc a že už pro naše manželství nechce dělat nic. Třicet dní poté, co se odstěhoval, mi přišla obsílka k rozvodovému stání. Cloumalo to se mnou ode zdi ke zdi, mezi vírou a strachem. Pak jsem jednoho dne jasně slyšela, jak mi Bůh říká, že naše manželství obnoví, ve svém čase. ‚Zabejčila jsem se‘ a naplno se rozhodla stát za svým manželstvím ať se děje co se děje. Řekla jsem svému právníkovi, že bude svědkem zázraku přímo z nebe. Jen se tomu zasmál. Po devíti měsících odloučení jsme se s manželem potkali na stejné akci. Na konci večera mne doprovodil k autu a tam vyhrkl: ‚Chci se vrátit domů.‘ Aleluja! Vůbec jsem si nepředstavovala, že se to stane takhle. Poté, co byl doma tři měsíce, jsme počali další požehnání. V lednu se náš dáreček narodil; krásná dcerka. O rok a půl později se dál posouváme blíž k úplné obnově a uzdravení. Žijeme na ‚druhé straně splněného slibu‘“.

Podobné příspěvky