„Sláva Bohu, je dobrý! S manželem jsme se minulou sobotu podruhé vzali. Nevzdávejte se, modlete se, volejte, říkejte, ‚Pane, pomoz mi si udržet víru.‘ Bůh odpovídá včas. Kdyby Vám dal to, co chcete, právě teď, Vy či Vaši manželé (manželky) by na to možná nebyli připraveni, a tak se modlete a dovolte Bohu, ať to udělá ve svůj čas. Miluju Pána a děkuju mu za své obnovené manželství. Cesta to byla dlouhá, ale s Bohem stála za to čekání. Jsme teď ve všem zajedno. Díky, Bože, všechna sláva patří Tobě. Vězte, že Bůh má každého z Vás rád. Dál se budu modlit za obnovená manželství. Amen.“ (Severní Karolína)

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 136,1.4

„Před rokem jsem čelila rozvodu. Manžel se ustavičně potýkal s nevěrami. Teď se naše situace úplně obrátila. Jsme do sebe navzájem zase zamilovaní – díky Bohu, který nám vstoupil do životů a do manželství.“ (Illinois)

Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné. A vyrval nás našim protivníkům, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 136,23-24

„Manžel se se mnou rozvedl a vzal si jinou. Já se vzdala víry. Pak mi Bůh ukázal, že On má jiné plány a že mám za svým manželstvím stát s modlitbou. Teď se manžel rozvádí s tou nesmluvní ženou a trávíme čas spolu. Chvála Bohu, že mi ukázal, že moje modlitby působí, i když jsem to neviděla a nevěděla, že se vůbec něco děje. Bůh je věrný.“ (Oklahoma)

…modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakubův 5,16

„Zázraky se dějí. Manželka a já jsme se odloučili. Naše problémy jsem způsobil já, ale pak jsem se začal modlit za záchranu našeho manželství. Přijal jsem Ježíše jako Zachránce a stal jsem se skutečným křesťanem. Před několika měsíci se naše manželství obnovilo. Záchrana našeho manželství není moje zásluha; odevzdal jsem ho do Božích rukou a On ho ve svém čase obnovil.“ (stát New York)

…zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ A ten, který zemřel, vyšel ven. Jan 11,43-44

Svědectví nejsou návod, co dělat. Když se dáš vést Ježíšem a Biblí, bude to pro Vás to pravé. Přeložila jsem je pro Vás se souhlasem www.rejoiceministries.org .

Podobné příspěvky