„Je doma! Právě teď žasnu nad svým Bohem. Skutečně NIC pro něj není nemožné. Vím, že to je jen začátek, ale můj Pán je věrný a on dokončí to, co začal! Neztrácejte naději, buďte věrní. Když se budete těšit z Hospodina, on vám splní Vaše touhy. Miluje Vás a bojuje za Vás. Složte naději v něj a nebudete zahanbeni.“ (Arizona)

Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše. Filipským 1,6

„Chválím Pána za všechno, co dělá v našem manželství! Manžel je už několik let doma a teprve teď začínám zažívat obrovské změny. Byla to dlouhá a těžká cesta. Klesala jsem na mysli a chtěla jsem to mnohokrát vzdát, protože se zdálo, že se manžel nikdy nezmění a nebude mne milovat tak, jak to Bůh chce. Ale Bůh! Celou dobu pracoval! Povzbuzuju Vás: Nikdy se nevzdávejte, protože Váš čas přichází. Modlím se za Vás všechny!“ (Kanada)

Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!Žalm 27,14

„Chvála Bohu, protože je dobrý. Držím se jeho zaslíbení a vím, že on nikdy nezklame. Uprostřed žalu a bolestí mi ukázal lásku, jakou jsem nikdy nezažila. Manžel zjistil, že jsem mu byla nevěrná. Začali jsme žít odděleně. Párkrát jsme se předčasně pokusili o obnovu manželství. Ale děkuju Bohu, že mi otevřel oči a ukázal mi moje hříchy. Rozhodla jsem se běžet k Bohu a stát ve víře za záchranu svého manželství. A teď je manžel doma, chvála Bohu. Stále ještě je hodně naštvaný a uražený a každý den je pro mne boj. Ale mám víru v Boha, že On v téhle situaci bude vládnout a všechno nakonec obrátí v dobré. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky. Přísloví 3,5-6“ (Texas)

„Po nevydařeném pokusu o obnovu – minulý rok – je manžel znovu doma. Mám obrovskou víru, že tato zkušenost naše manželství posílí. Vím, že rozhodně posílila mou víru! Boží láska je úžasná. Bůh plní to, co slíbil. Během minulých měsíců jsem Bohu často děkovala, že pracuje na druhé straně hory, i když jsem neměla viditelné důkazy. Pak mne zdrtila zpráva, že si vzal tu jinou. Ale Bůh! Později mi manžel vyprávěl, že celou tu dobu hluboko uvnitř věděl, že tam nepatří, a že to bylo jen neplatné manželství naoko, aby jí dočasně vyhověl, než se mu podaří od ní odstěhovat. Dokážete si představit, jak mne ohromilo, když jsem to od něj slyšela. Žasnu. Bůh skutečně celou dobu pracoval na druhé straně. Nedokážu ani vyjádřit svou vděčnost Bohu, manželovi a této službě.“ (USA)

Jestli si Tvůj manžel vezme tu jinou, začni se intenzivně modlit, aby věděl, že udělal chybu a že dříve či později musí odejít. Ta jiná často prosazuje svatbu za každou cenu a Tvůj manžel neměl odvahu říci ‚ne‘. Bojuj za své manželství na modlitbách! – Charlyne.

Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží. Matouš 19,9

Svědectví nejsou návod, co dělat. Když se dáš vést Ježíšem a Biblí, bude to pro Vás to pravé. Přeložila jsem je pro Vás se souhlasem www.rejoiceministries.org.

Podobné příspěvky