„Snažila jsem se zjistit, jak napravit své manželství. Přišla mi myšlenka: ‚Podívej se do Otcovy knihy!‘ Začala jsem si číst různé oddíly v Bibli. Jak plynuly dny, zjišťovala jsem, že se obnovuji v Pánu. Modlila jsem se a prosila ho o pomoc. Zjistila jsem, že se nejprve potřebuji nechat proměnit já. Všechno ostatní do sebe zapadlo. Náhle přišla moje chvíle – manžel se se mnou smířil. Chvála Pánu! Dávám mu všechnu slávu a chválím ho. Naučila jsem se, že všechno, co potřebuji, je modlitba, důvěra a víra v mého Pána Ježíše Krista a v našeho Otce. Pán k nám mluví: v Bibli, písních, čteních na každý den, svědectvích… Ano, Bůh je skutečný. Vložte všechnu víru v něj a v jeho Syna Ježíše!“ (Alabama)

Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce. Žalm 119,105

„Po letech manželství mne manžel opustil kvůli jiné ženě. Býval to silný křesťan, společně jsme roky sloužili ve chvalách. Zlomilo mi to srdce. Byla jsem plná hněvu a hořkosti – až tolik, že jsem s ním několik měsíců ani nepromluvila. Byla jsem ztracená, zoufalá. Otřáslo to mojí vírou… Rodina i přátelé mi říkali, ať na něj zapomenu a najdu si někoho jiného. Jednoho dne jsem objevila stránku, která mne povzbuzovala v modlitebním boji za záchranu manželství, a dostala jsem novou naději. Založila jsem si modlitební deník a nedočkavě jsem se vždy těšila na nová svědectví o zachráněných manželstvích. Po mnoha měsících bez jakéhokoli viditelného náznaku, že by se blížilo smíření, se manžel jednoho dne vrátil. Je teď jako vyměněný, dokonce tolik, že jsme si před Vánoci obnovili manželské sliby! Díky, Bože!“ (Velká Británie)

V tísni jsem volal Hospodina. Hospodin mi odpověděl a uvedl mě na prostranno. Žalm 118,5

„Manželka mne opustila, rozvedla se se mnou, nenáviděla mne a vzala si jiného muže. Modlil jsem se za záchranu manželství. Chtěl jsem to vzdát, ale Duch svatý mi připomněl, že vše je možné pro toho, kdo věří. Že Bůh nechce, abych jen stál ve víře za svým manželstvím. Že chce, abych se vrhnul to díla s agresivní biblickou vírou a přinutil Satana, aby se manželky pustil. Po sedmi letech neúspěšné snahy o obnovu manželství, kdy to s naším vztahem šlo od desíti k pěti, mi Bůh řekl: Dělej to, co Ti říkám já, a nebude to trvat tak dlouho. Bůh k mé manželce promluvil a vyvedl ji z falešného světského manželství do našeho nebeského smluvního manželství. Do 40 dnů byla zpátky. Znát a poslouchat.“ (Kanada)

Lid, který zná svého Boha, projeví sílu a bude jednat. Daniel 11,32 CSP

„Na svátek matek to byl rok, co se manžel vrátil domů. Když přišel domů, choval se velmi odtažitě a neprojevoval mi žádnou náklonnost. Náhle se to změnilo! Jednou večer mi začal vyprávět, jak moc mne miluje a potřebuje a jak je vděčný, že jsem stála v modlitbě za záchranu manželství. Náš vztah je teď mnohem lepší. Znovu se zamilováváme! Bůh je dobrý a je věrný svým zaslíbením! On obnoví! Na tento svátek matek si manžel znovu nasadil snubní prsten! Dál se modlete a stůjte ve víře. Když to Bůh udělal pro mne, udělá to i pro Vás!“ (New Jersey)

Ježíšovo svědectví je Duch proroctví. Zjevení 19,10
Na tomto místě, o kterém říkáte, že je zcela zpustošené… bude znovu slyšet hlas jásotu a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří říkají: Vzdejte chválu Hospodinu zástupů, protože Hospodin je dobrý, protože jeho milosrdenství je navěky. Jeremjáš 33,10-11

Svědectví nejsou návod, co dělat. Když se dáš vést Ježíšem a Biblí, bude to pro Vás to pravé. Přeložila jsem je pro Vás se souhlasem www.rejoiceministries.org

Podobné příspěvky