„Několik let jsme byli od sebe. Pak, zrovna když jsem byl navštívit děti, mne manželka pozvala, ať se vrátím domů. Předtím, během odloučení, na nás Bůh pracoval, abychom si navzájem byli lepšími manžely. Teď si společně hledáme byt, takže až nám na konci měsíce vyprší nájmy, budeme se tam moci nastěhovat spolu. Děti jsou nadšené! Věrní bojovníci, nevzdávejte se a nepoddávejte se. Váš průlom je na spadnutí, když budete mít víru. Židům 11,6.“ (Texas)

Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Židům 11,6

„Nějakou dobu jsem čekala, než jsem tohle svědectví odeslala, prostě proto, že jsem si nebyla jistá, jestli to je předčasný pokus, nebo jestli opravdu přišla ta moje chvíle. Ale už několik týdnů od svého ‚neodstěhovaného marnotratného‘ zažívám bezespornou lásku, náklonnost a otevřenost, a tak mi došlo, že ta moje chvíle vážně přišla. Chvála Pánu! Nestalo se to tak, jak jsem si představovala, ale to nevadí, Bůh to udělal. Od té doby mi vzrostla víra a vydanost Bohu, takže budu trpělivě čekat, než se můj manžel úplně zahojí. Dál se budu modlit za jeho obrácení.“ (Florida)

Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště.Ž 62,8-9

„Před pár lety nás rozvedli. Minulý rok jsem se chystala koupit si mobilní dům, protože jsme přišli o domov. Za méně než dva týdny přišla náhle moje chvíle! Manžel mi zničehonic zavolal a zeptal se, jestli se může vrátit domů a smířit se se mnou. Je jasné, že jsem mu řekla: ‚Samozřejmě!‘ O dva měsíce později jsme měli znovu svatbu, den před naším původním výročím! Bůh je Bůh obnovy! Nedovolte nikomu, aby svými řečmi způsobil, že přestanete stát za svým manželstvím a modlit se za jeho obnovu. Není to snadná cesta, ale stojí to za to, když vidíte, jak Bůh odpovídá na modlitby! Nevzdávejte se. On nás nikdy neopustí a nikdy se nás nezřekne! Následující verše mi byly a jsou velmi drahé:
Vždyť jsem ti přikázal: Posilni se a buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue 1,9Nepřipomínejte si dřívější věci a dávnými věcmi se nezabývejte. Hle, činím novou věc a už vzchází, což to nevíte? Ano, učiním v pustině cestu, v pusté krajině řeky. Izajáš 43,18-19 VĚŘTE! (Michigan)

Svědectví nejsou návod, co dělat. Když se dáš vést Ježíšem a Biblí, bude to pro Vás to pravé. Přeložila jsem je pro Vás se souhlasem www.rejoiceministries.org .

Podobné příspěvky