Muž a žena se drží za ruce pod stromy, krásná obloha

“Manžel a já jsme začali žít odděleně, když jsem ho opustila kvůli nevyřešeným problémům. Nechtěla jsem pospíchat s rozvodem a našla jsem webovou stránku o modlitbě za záchranu manželství. Začala jsem se zaměřovat na půst a modlitbu. Zrovna když jsem se vyrovnala s tím, že se možná nikdy nesmíříme, z čista jasna mne manžel kontaktoval. Bylo jasně vidět, že je ochotný na našem vztahu pracovat. Po mnoha měsících odloučení jsme zase začali žít spolu. Stále ještě zažíváme výzvy, ale náš vztah je lepší, než býval. Dál se spoléhám na modlitbu a půst, aby naše manželství sílilo. Brzy se mi narodí holčička. Sláva Bohu!” 

Nezapadlo nic ze žádného dobrého slova, které promluvil Hospodin k domu izraelskému. Všechno se to naplnilo. Jozue 21,45

“Sláva Bohu. Je tak dobrý. Vyslyšel mé modlitby a způsobil zamítnutí našeho rozvodu. Vypadalo to tak beznadějně. Nakonec jsem v době oběda čekal u telefonu na zprávu potvrzující, že nás rozvedli. Místo toho jsem zjistil, že rozvod zamítli! Díky Ti, Ježíši! Díky také Vám všem, kteří jste se modlili za datum našeho stání.”

Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoli soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. 2 Kor 1,3-4

 „Zrovna jsem vyšel z domu a uslyšel jsem neobvyklé vyzvánění. Říkal jsem si, že asi zvoní telefon sousedovi, a tak jsem se ohlédl. Když jsem nakonec pochopil, že zvoní telefon mně, vyndal jsem ho z kapsy a uviděl fotku mé krásné manželky. Už je to tak dlouho, co mi naposledy volala, že jsem zapomněl, že jsem si pro ni nastavil jedinečné vyzvánění. V šoku jsem přijal hovor a mluvili jsme. Trošku jsme se nepohodli, ale překonali jsme to a později jsme si vyměnili několik zpráv. Teď cítím pokoj a mám víc naděje a víry, že dobrý Pán naše manželství zachrání. Týden předtím jsem si koupil nové rámečky, abych si po domě rozvěsil verše z Bible. Jeden z nich byl Přísloví 21,1: Královo srdce je v Hospodinově ruce jako proudy vody, nakloní ho, kamkoli se mu zalíbí. Ve víře jsem mluvil proti hoře, která stála mezi námi. A i když se dlouho zdálo, že ta hora je nepohnutelná, začíná praskat pod tíhou a pod mocí Božího slova a mé víry. Bůh je mocný.” 

Ježíš jim na to řekl: „Mějte víru Boží. Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘ a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít. Marek 11:22-23

 ‚Dám ti chápání, vyučím tě cestě, kterou máš jít, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.‘ Žalm 32,8 „Začátkem roku jsem žila v úzkosti a pod tlakem. Cítila jsem se obviňovaná vždycky, když jsem četla korespondenci, která mi přišla. Ptala jsem se sama sebe: ‚Dělám toho dost?’ Přestala jsem chodit na sociální sítě i číst e-maily. Připadala jsem si odsouzená za to, že nepostupuju správně. Můj manžel zažádal o rozvod. Málokdy se mnou promluví. Chybí mi. Ale můj Obránce, Rádce, Uzdravitel, Ochránce, Otec, Zaopatřovatel, Učitel to všechno ze mne sejmul. Už se nemodlím ‚úpěnlivé a zoufalé‘ modlitby. Zaměřuju se na modlitbu za manžela a za sebe, abychom se dali vést Duchem svatým, a za ochranu. Můj vztah s Pánem je mnohem bližší a pokojnější. Už se dokážu bránit a rozpoznávat útoky nepřítele. Často si otevírám knížku Bojiště v mysli autorky Joyce Meyer. Výrazy jako stát na Božím slově, promlouvat život do svého manželství, to všechno pro mne bylo nové. Nechme Boha, ať působí svou vůli, a čekejme. On je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet.”

Svědectví jsem pro Vás přeložila se svolením služby Rejoice Marriage Ministries: www.rejoiceministries.org.

Podobné příspěvky