„Dneska slavím Boží velikost. Manžel se vrátil. Vše vypadalo mrtvé, dokonce vstoupil do manželství v jiném náboženství. Dnes mi Bůh ukázal, že On je moc vzkříšení; jen On to dokáže udělat. Je to velmi dlouhý příběh plný bolesti a žalu. Je to příběh, který mne vzal do údolí. Ale Ježíš je Bůh vrcholků hor. Vy, kdo stojíte za manželstvím, modlete se bez přestání, věřte bez pochybování, a hlavně, modlete se za obrácení a záchranu svých manželů (manželek). Můj manžel zažil, jak ho Bůh konfrontuje jako Saula na cestě do Damašku, a Bůh zařídil také zbytek. Modlím se za každého z Vás – ať se ve Vás pozvedne naděje! Ježíš je živý a sedí po pravici Otce. Přimlouvá se za nás, abychom vždy vítězili.“ (Jihoafrická republika)

Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Římanům 8,37

„Manžel je doma po několika měsících odloučení. Chvála Pánu! Měl nepravidelný srdeční rytmus a museli ho hospitalizovat. Já s dcerou jsme s ním byly v nemocnici a ukazovaly mu lásku, podporu a péči. Bohu díky se jeho stav zlepšil a propustili ho. Chtěla jsem se ho zeptat, jestli by strávil pár dní u nás, abychom se o něj mohly starat. Nedostala jsem se k tomu. On sám se zeptal, jestli se může vrátit domů! Hezky! Od té doby je doma a začínáme být zase jako rodina. Budu se dál modlit a prosit Boha, ať nás svojí milostí udržuje pohromadě a dává nám růst v lásce. Pán je úžasný! Když jsem vše začala pouštět z rukou a předávat Bohu, On udělal svůj kus práce. Bůh má tajemné cesty. Je skutečný. Bůh je dobrý!“ (Filipíny)

Ano, učiním v pustině cestu, v pusté krajině řeky. Izajáš 43,19

„Manžel se vrátil domů v sobotu večer, po devíti měsících úplně bez komunikace. Zavolal mi a o dvě hodiny později jsme spolu pořád ještě mluvili. Bůh dýchnul na náš rozhovor a pak jsem za ním dojela a dovezla ho domů.“ (Missouri)

Svým dechem vás oživím a stanete se opět živými bytostmi. Pak jistě poznáte, že Hospodin je skutečný Bůh. Ezechiel 37,6b SNC

„Můj ‚ztracený‘ manžel se vrátil domů na den Díkůvzdání. Svatbu jsme měli hned druhý den. Naše děti se k nám přidaly a slavily s námi ten dlouho očekávaný den. Bůh je věrný a jeho načasování je dokonalé.“ (Florida)

Vždyť vidění je svědkem pro určený čas, svědectvím o konci, a neselže. Ačkoliv otálí, vyčkávej na něj, neboť se jistě naplní a neopozdí se. Abakuk 2,3 CSP

Podobné příspěvky