„Chci se podělit o něco, co mi Bůh řekl. Možná to pomůže někomu v podobné situaci. Za poslední rok, od té doby, co se nám rozpadlo manželství, jsem se často modlila, ať Bůh naše manželství ušetří. Ale pak jsem před několika měsíci stála před soudkyní, která prohlašovala, že jsme rozvedeni. Cítila jsem se ublížená a zmatená. Jenže pak ke mně promluvil Bůh a řekl mi, že náš rozvod je požehnáním. Znamená nový začátek. To, že jsme rozvedeni, odstranilo strach a nejistotu ve věci rozvodu, které nás pronásledovaly celé měsíce. A Bůh mi připomněl, že z pohledu zákona sice už manželé nejsme, ale z Božího pohledu manželé stále jsme. Za posledních několik měsíců vidím velký posun. Můj marnotratný manžel a já se znovu spřátelujeme. Naše rozhovory jsou plné něžnosti a lásky. Říká, že se nevrátí domů, ale hned dodává „prozatím“. Máme před sebou dlouhou cestu, ale Bůh náš rozvod proměnil v požehnání a vím, že se brzy smíříme!“

Tam jí dám její vinici a údolí Akór (Trápení) jako bránu naděje. Ozeáš 2,17

„Od té doby, co se mi svět obrátil vzhůru nohama, si vedu modlitební deník. Jasně z něj vidím, jak mne Bůh celou dobu vedl mé kroky! Do nové církve postavené na Bibli. Potom loni do skupinky ke studiu Bible, která mi změnila život, protože ten den jsem Boha prosila o nějaké znamení. A Bůh mi tam poslal kamarádku v Kristu, která mi řekla, ať se za své manželství modlím. Ona se modlila za obnovu svého manželství a přitom byla rozvedená! Říkala jsem si, že je bláznivá křesťanka. A ona se vám tohle léto zase vdala za toho svého původního manžela! Takže jsem na vlastní oči viděla, jak úžasně Bůh zapracoval na srdci jejího manžela! Bůh proměňuje srdce všude kolem mne, protože teď jsem já taky bláznivá křesťanka! Můj manžel se sice ještě nevrátil domů, ale řekl mi, jak moc mu chybí povídání se mnou a také, že jsem krásná! Chvála Bohu! Od příštího týdne bude chodit na profesionální křesťanské poradenství. Ohromuje mne, jak Bůh zvětšuje naši víru a žehná naši poslušnost Jemu!“

To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Žalm 18,31

„Před necelým rokem mne manželka opustila. Sláva Bohu! – Po mnoha nocích modliteb, slzí a chození s Bohem se ke mně vrátila! Mockrát Vám děkuji za všechny modlitby Vás všech, kdo stojíte ve víře za svá manželství. Dál stůjte a Bůh Vám žehnej! Já jsem někdy kolísal, ale Bůh zůstal věrný svému Slovu!“

Proste, a dostanete. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Matouš 7,7

Svědectví jsem pro Vás přeložila se svolením služby Rejoice Marriage Ministries: www.rejoiceministries.org.

Podobné příspěvky