Svědectví o zachráněném manželství

„Chvála Pánu. Je to pár let, co jsme se s manželem odloučili. Zablokoval si mne, nekontaktoval mne. Zařídil si rozvod. Má jinou, žije daleko od domova, udělal všechno, co udělal každý ‚ztracený‘ manžel, možná ještě horší věci. Ale já tu dnes sedím a můžu říct: jen Bůh nás mohl dostat tam, kde jsme dnes. Bůh sice ještě manžela nevrátil domů, ale už to k tomu spěje. Zažili jsme několik nových začátků, které nedopadly, ale Bůh pracuje na manželově srdci. Přichází mne teď navštívit častěji, dotýkáme se důvěrněji,  mluvíme spolu otevřeněji. Bůh manžela požehnal autem a to mu dalo větší svobodu od té jiné – za to jsem se modlila. Tahle cesta je těžká; člověku se chce to vzdát, naštvat se a mít v sobě všechny možné podobné city. Ale nevzdávejte to s Bohem, ať už to vypadá jakkoli a ať už se říká cokoli. Naši manželé (manželky) žijí v hříchu a nepřítel je táhne. Ale Bůh je schopen udělat neskonale víc. Amen!“ (Jihoafrická republika)

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. Efezským 3,20-21

„Od rozpadu našeho manželství jsem byla v depresích a intenzivně jsem se modlila. Naučila jsem se vzdát kontroly a předat vládu Bohu. Všechnu sílu, odvahu i moudrost dostávám od našeho Všemohoucího Otce. ‚Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství. Boj není váš, ale Boží.‘ 2. Paralipomenon 20,15 Před několika měsíci se manžel vrátil. Nechová se přezíravě, usmívá se a mluví se mnou. Začal nás navštěvovat a nosit nám z restaurace jídlo, také jí s námi. Při jedné návštěvě se mnou probíral, že by chtěl opravit náš dům – ten vysněný dům, který jsme vždy chtěli. Protože se teď tedy náš dům úplně renovuje, musela jsem si s dětmi pronajmout nový dům. Vím a věřím, že Bůh renovuje i mé manželství. Ještě spolu nebydlíme (v domě, který se opravuje, bydlí on), ale komunikuje se mnou a Vánoce jsme prožili jako rodina. Takže, Vy, kteří se modlíte za svá manželství, vzdejte se kontroly a předejte ji Bohu. A věřte Bohu, když říká: ‚Já Hospodin to v pravý čas uspíším.‘ Izajáš 60,22. Chvála Bohu, aleluja!“ (Filipíny)

Toto vám praví Hospodin: »Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství.« Boj není váš, ale Boží. 2 Paralipomenon 20,15

„Chci vzdát čest Bohu, který mne vede, stále mne chrání a bdí nade mnou. Ve světě se toho teď tolik děje – chci někoho povzbudit, ať dál stojíš s Bohem za svým manželstvím a ať věříš, že Ti do života pošle dobro. Po několika měsících s modlitbami za záchranu manželství, s chutí vzdát to, s vírou, nevírou, kanoucími slzami, žalem a vším ostatním, můžu říci, že Bůh nás slyší, i navzdory našim pochybnostem. Manžel si se mnou konečně sedl, dali jsme si večeři a druhý den jsme měli úžasný rozhovor. Oba jsme přiznali, kde jsme chybovali. Slzy padaly, omluvy se přijímaly, láska se projevovala. Děkuju Bohu za jeho dílo v mém životě a chci někoho povzbudit – NEVZDÁVEJ TU BITVU. Bůh pracuje a bude za Tebe dál pracovat! Důvěřuj, věř a pamatuj, VĚŘ MU.  Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Jeremjáš 29,11  (Georgia)

„Každou chvíli roku, kdy jsme byli s manželem odloučeni, byl Bůh věrný! Duch svatý mi šeptal pokyny na každém kroku. Ježíš se mne držel, když jsem usínala v slzách. Ale jak mi zvětšil víru! Prosím, pamatujte si, že je to VLÍDNOST, co táhne lidi k Bohu a vede k pokání. Bůh pomalu obměkčil manželovo srdce. Najednou se zeptal, jestli smí přijít domů. Asi deset dní po jeho návratu zemřela ta jiná v autonehodě. Musela jsem ho doprovázet, když prožíval hluboký žal. Bylo to neuvěřitelně bolestné i pro mne. Je zázrak, že naše manželství přežilo. Bůh mocně působil v jeho srdci a zařídit tisíc potřebných kroků, až nakonec manžel přijal naplnění Duchem svatým. To změnilo VŠECHNO! Odvažte se snít! Efezským 3,20! Můj manžel je nové stvoření v Kristu! Žádná chvála nestačí! Díky Bohu!“ (Alabama)

Měj rozkoš z Hospodina – on naplní prosby tvého srdce. Žalm 37,4

Podobné příspěvky