„Jsem svědkem zázraku obnoveného manželství! Před čtyřmi lety jsme se rozvedli a díky Bohu se budeme zase brát! Svatbu jsme pojali jako bohoslužbu s chvalami a uctíváním. Vybrali jsme si k ní ústřední téma ‚Úžasná milost‘. Díky Boží milosti jsme viděli Jeho nekonečnou moudrost a zažili Jeho uzdravení a obnovu! Musela jsem Bohu jít z cesty, aby mohl v naší situaci působit – a On zapůsobil tak, že ho oba slavíme. Díky za věrnou pomoc lidem, jako jsem já.“ (Kansas)

Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Efezským 2,8-9

„Chvála Bohu, po několika měsících odloučení je naše rodina znovu pohromadě. Manžel řekl, že sám není ochotný se vrátit, ale ví, že je to Boží plán, a tak je poslušný a věří, že Bůh vše zdárně dokončí. Díky Vám, Bobe a Charlyne, za pomoc.“ (Mexiko)

Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše. Filipským 1,6

„Po necelém roce odluky jsme s manželem zase spolu. Občas přijde nějaký zádrhel, ale Bůh mne povolal ne k rozvodu, ale na tuto cestu, a vím, že je správná. A tak chválím Boha za jeho přítomnost v mém životě a za Jeho zaslíbení do naší budoucnosti. S Jeho pomocí vím, že to zvládneme.“ (Illinois)

Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1 Korintským 10,13

„V jednom okamžiku se na mne manželka podívala, pochopila, kam mne Bůh vede, a začalo jí být jasné, že se na tom chce také podílet. Pak jsme se znovu vzali. Byli jsme roky od sebe a teď si užíváme života s Bohem ve středu všeho.“ (Arkansas)

Modlím se, aby vám Otec slávy dal osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých… Efezským 1,17.18

Svědectví nejsou návod, co dělat. Když se dáš vést Ježíšem a Biblí, bude to pro Vás to pravé. Přeložila jsem je pro Vás se souhlasem www.rejoiceministries.org.

Podobné příspěvky