„Jednoho dne jsem přišla domů z práce a našla vzkaz od manžela, že mne už nemiluje a že se odstěhoval. Bůh v zákulisí působil radikální zázraky. Dnes ráno jsem se probudila ještě před zvoněním budíku. Měla jsem pocit, že mne někdo pozoruje. Otevřela jsem oči a uviděla muže, který se na mne dívá – svého manžela! Plakal a podával mi omluvný dopis. Řekl, že by mi nedokázal všechno říci a přitom se nerozplakat, a tak si vše sepsal, abych si to mohla přečíst. Poprosil mne, ať se může zase vrátit domů. Řekl, že nejhorší víkend života zažil okolo Dne díkůvzdání a že už ho nikdy beze mne a našich dcer nechce prožít – a žádný jiný svátek také ne. Byla jsem naprosto v šoku. Bůh skutečně odpovídá na modlitby. Opravdu přenáší hory. A většinou to dělá v zákulisí, takže o tom nějakou dobu ani nevíme. Děkuji Ti, Bože, že odpovídáš na modlitby.“ 

Ovinuly mě provazy podsvětí, v ústrety mi vyšly léčky smrti. V tísni jsem volal k Hospodinu, křičel jsem ke svému Bohu. Ze svého chrámu uslyšel můj hlas a můj křik před ním pronikl k jeho uším. Žalm 18,6

„Dnes jsme si s manželem telefonovali. Řekl mi, že mne stále ještě má rád a chybím mu. Také řekl, že chce přijít na to, jak mít vztah s Ježíšem. Bitva ještě není u konce, ale Pán působí na druhé straně hory. Chvála Pánu.” 

Zůstanete–li ve mně a zůstanou–li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Jan 15,7

 „V říjnu jsem manžela poprosila o odpuštění mého podílu na zhoršení našeho manželství. Od té doby máme každý týden několikrát rande, denně si posíláme sms, den po našem výročí mi dal dárek k výročí, který nazval předčasným dárkem k Vánocům, a další dárek v neděli před Vánoci. Také mne překvapil pozváním na oběd. Bůh mu obměkčuje srdce a obrací kroky mého manžela k domovu. Od našeho Pána jsem už dostala mnoho úžasných darů, větších, než jakékoli světské dary, které bych mohla dostat.“ 

Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi; nejprve se usmiř se svým bratrem, a pak přijď a obětuj svůj dar. Matouš 5,23-24

 „Manželka a já jsme se rozešli. Jestli si dokážete představit ty nejhorší okolnosti, jaké by jen dokázaly zaručit, že se ke mně manželka nikdy nevrátí, přesně takové okolnosti to celé provázely. Zůstal jsem sám na výchovu našich malých dětí a stál jsem ve víře za naše manželství. Přimkl jsem se k Bohu a modlil se za manželčin návrat. A ona se ke mně dnes vrátila. Bohu patří sláva.“

Vězte, že Hospodin si oddělil věrného. Hospodin slyší, když k němu volám. Žalm 4,4

 Svědectví jsem pro Vás přeložila se svolením služby Rejoice Marriage Ministries: www.rejoiceministries.org

Podobné příspěvky