.„Můj nevěřící manžel mi oznámil, že se s někým sblížil a že se do měsíce odstěhuje. Byla to pro mě velká beznaděj, kdy po 6 letech našeho vztahu a 10 manželství mi to řekl. (Dala jsem život Pánu Ježíši víc jak před 2 lety.) Ještě víc mě to přitáhlo k našemu Pánu, který je věrný a nikdy nás nenechá dlouho čekat. Bůh je tak dobrý, modlívala jsem se Bože prosím změn mého manžela, ale pak jsem se začala modlit, Bože prosím změn mne. A Bůh to udělal! Nejenom že úplně změnil můj postoj vůči mému manželovi a zlomil pevnosti strachu z odmítnutí. Navíc mne ještě požehnal tím, že mi dal vidět proměnu v mém manželovi, který ukončil po dvou měsících známost s jinou ženou a zůstal se mnou a našimi dětmi bydlet dál v našem domě, ze kterého se chtěl odstěhovat… Stojím v úžasu a v bázni před Bohem, kterého miluji, a před láskou, kterou ke mně má. Bůh dává více, než o co prosíte a co si dokážete představit. Modlitba je naše mocná zbraň… Jemu patří vítězství… 

Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. (Přísloví 3,5-6)

Je dobré nechat se motivovat Božím slovem a nikdy se nevzdávat, i když se věci nedaří podle našich představ. Bůh má své plány a procesy, kterými dokáže vše. Haleluja sláva našemu Pánovi…. Ježíš je Pán…“ (Ústecký kraj)

Podobné příspěvky