„Manžel přišel a řekl mi, že si není jistý, jestli mne má rád – po mnoha letech dobrého manželství. To přiznání pro mne bylo jako blesk z čistého nebe. Začala jsem nad naším manželstvím a domovem vyhlašovat Ježíšovu autoritu. Úpěnlivě jsem Boha prosila, ať mne zbaví té bolesti. Místo toho ve mně Bůh začal náročné a krásné dílo. Manžel na několik měsíců odešel. Dál jsem se modlila, poprosila jsem o přímluvu i další, a stála jsem za svým manželstvím. Teď už je manžel několik měsíců zpátky doma. Velmi pomalu se uzdravujeme. Bylo to snadné? Ne, ale Bůh byl úžasný a stává se mi vším! Bůh je tak věrný. Když se všechno zdá ztracené, On nikdy nezklame, neopustí nás, nepřestane nás milovat. Věřím, že Bůh si použije to, co satan zamýšlel k naší škodě, ke své slávě v nás!“ (Alabama)

Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása. Žalm 34,7

Manžel odešel a žil si divokým životem. Já jsem začala být čistá a našla Rejoice Marriage Ministries. Tím jsem každý den žila. Věděla jsem, že ho Bůh přivede. Před dvěma roky manžel narazil na motorce do stromu a celé měsíce byl v kómatu, ale s Boží milostí a pomocí jsem bojovala za jeho život. Věděla jsem, že jestli umře, nepůjde do nebe. S Bohem jsem se držela a manžel žije. Je doma; učí se chodit, mluvit a milovat. Nečekala jsem, že ho Bůh přivede domů zrovna takhle. Mám víru, že se manžel bude dál uzdravovat a naše manželství také. Bůh to slíbil, když budu věřit a nevzdám se. A já jsem mu věřila a věřím.“ (Kalifornie)

Neřekl jsem ti, že uvidíš Boží slávu, budeš-li věřit? Jan 11,40

„Když mne manžel opustil, měla jsem novorozeně, osmileté dítě a žádné zaměstnání. Pán mne naučil plně důvěřovat jedině Jemu ve všem, co potřebuji. Pán mi projevil svou věrnost a vždycky tu byl pro mne. Nakonec Pán obnovil naše manželství. Naše rodina je zase spolu a uzdravená – ne kvůli tomu, že já nebo manžel jsme udělali něco správně, ale JEDINĚ protože Bůh zasáhl a úplně, zázračně uzdravil naše manželství. Chvála mu!“ (Texas)

Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.“ Mt 6,31.33 CSP

Svědectví nejsou návod, co dělat. Když se dáš vést Ježíšem a Biblí, bude to pro Vás to pravé. Přeložila jsem je pro Vás se souhlasem www.rejoiceministries.org.

Podobné příspěvky