„Manželka mi řekla, že chce rozvod. Rodina i přátelé mi radili, ať si najdu jinou a rozvedu se s ní, ale Bůh mi znovu a znovu říkal, že naše manželství obnoví. Sláva Bohu, požehnal nás a dal nám zázrak — přivedl manželku domů. Chodíme do křesťanské manželské poradny a budujeme svůj vztah na základě Božího slova. Díky Ti, Ježíši.“

„Zahojím a vyléčím tvé rány, je výrok Hospodinův. Nazývali tě zapuzenou: říkali o tobě: »To je ten Sijón, nikdo jej nevyhledává.« Toto praví Hospodin: ‚Hle, změním úděl Jákobových stanů, slituji se nad jeho příbytky. Město bude vystavěno na svých sutinách a palác bude obýván podle svého řádu. Zazní jejich děkovná píseň a hlasitý smích. Rozmnožím je, nebude jich ubývat, oslavím je, nebude jich málo.‘“ Jeremjáš 30,17-19

„Manžel opustil náš domov po 35 letech manželství a řekl, že se nikdy nevrátí. Byla jsem zdrcená. Obrátila jsem se k Bohu a prosila ho o vedení. Řekl mi, ať stojím za svým manželstvím v modlitbě. I když to bylo jedno z nejtěžších období mého života, začala jsem být mnohem silnější — duchovně i v dalších oblastech života. O rok později ho Bůh přivedl domů. Od té doby už je doma tři roky. V mojí slabosti se ukázalo, že Pánova milost stačí. V květnu jsme oslavili obnovu manželských slibů. Dnes budeme mít rodinnou oslavu s našimi dospělými dětmi a 12 krásnými vnoučaty. My jsme na tu večeři pekli maso a koláče. Poslouchala jsem manžela, jak si při vaření píská, cítila nadšení z rodinné sešlosti, která byla možná jen díky Pánu, a naplnila mne obrovská radost. Naše rodina prožila tolik uzdravení. Teď zanecháme svým dětem a vnoučatům dědictví smíření, které se před čtyřmi nebo pěti lety zdálo nemožné. O Vánocích manžel v církvi vystoupil s písní ‚Vrať se domů‘ o cestě ztraceného syna a o Otcově lásce k němu. Bůh dokáže udělat cokoli. Nic pro něj není moc těžké!“

Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla“.2. Korintským 12,9

Svědectví jsem pro Vás přeložila se souhlasem Rejoice Marriage Ministries, www.rejoiceministries.org .

Podobné příspěvky