„Mám vzkříšené manželství – sláva Bohu. Manžel se vrátil domů. Od jeho právníka jsem dostala jen jeden dopis. Po první návštěvě u svého právníka jsem zjistila, že si ani nemůžu dovolit ho platit, ani nemám nárok na bezplatnou právní pomoc v anglickém soudním systému (vydělávala jsem si pouhých 9 liber nad stanovenou hranici). Když jsem se tedy s manželem viděla příště, řekla jsem mu, že se s ním nemůžu rozvést, protože na to nemám. Řekl, že se mi jeho právník ještě ozve.. a nic – sláva Bohu. Brzy nato mne kamarádka pozvala na modlitební skupinku pro lidi, kteří se modlí konkrétně za záchranu manželství a uzdravení rodin. Nevěděla jsem, co mám čekat, protože jsem mezi křesťany byla poprvé. Nikdy jsem neviděla lidi, kteří zpívají s rukama nad hlavou! Seznámila jsem se i s dalšími, kteří se modlí za svá manželství, a dala jsem život Pánu. Modlit se za záchranu manželství nebylo snadné; byly mnohé dny, kdy se mi pomalu ani nechtělo pokračovat; mnohokrát jsem to už málem vzdala. Hlavní myšlenka, která mne poháněla, byla ‚Ať už to dopadne, jak chce, já potřebuji uzdravení,‘ a tak jsem si říkala: to už se rovnou můžu modlit za záchranu svého manželství. Stát na Božích zaslíbeních, že manželství obnoví, se zdá docela podivné, zvlášť když už se ten druhý zabydlel s někým jiným. Svět se na to dívá tak, jako by manželství bylo mrtvé a jako by rozvod byl jediná cesta dopředu. Přátelé a příbuzní, kteří to se mnou mysleli dobře, si mysleli, že když čekám víc, než dva roky, je to ztráta času, a velmi se snažili mne přesvědčit, ať to zabalím. Ale já věděla, že mi Bůh řekl, že se manžel vrátí – naslouchejte jenom Bohu. On VÁM dá sílu čekat. Manžel se vrátil a od té doby se mnou chodí každý týden na křesťanská shromáždění. A když jít nemůžu, jde sám. V létě chodil na modlitební skupinu pořádanou naší církví a v červenci přišel domů a řekl, že to udělal – ano, vydal svůj život Pánu. Sláva Bohu. A 10. ledna byl pokřtěný ponořením. Děkuji svému Otci v nebi za všechno, co pro mne udělal a ještě dělá. Děkuji Mu za modlitební skupinky a modlitební partnery, které mi poslal do života a kteří se modlili konkrétně za obnovu manželství. Bez jejich povzbuzení a pokračující podpory bych tohle svědectví nenapsala.“ (Anglie)

Vyveď mě ze žaláře, abych vzdával chválu tvému jménu. Obstoupí mě spravedliví, ty se mě zastaneš. Žalm 142,8

Svědectví nejsou návod, co dělat. Když se dáš vést Ježíšem a Biblí, bude to pro Vás to pravé. Přeložila jsem je pro Vás se souhlasem www.rejoiceministries.org 

Podobné příspěvky