„27. prosince v 19:40 přijel manžel k našemu domu se sbaleným oblečením v autě. Vystěhoval se od ‚té jiné‘ a přijel k nám domů. Řekl, že prožil Vánoce plné pocitu marnosti, ostudy, hanby, sporů a hádek, a že to byl jeden z nejhorších dní jeho života. Děkuji Vám všem za slova povzbuzení, modlitby a za to, že stojíte za svými manželstvími. I já budu stát v modlitbě za Vás všechny, kteří ještě čekáte.“ (USA)

Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Izajáš 35,10

„Bůh není člověk, aby lhal. Jeho cesty a myšlenky nejsou jako naše. Manžel mne opustil a nechtěl se už nikdy vrátit, ale Bůh, mocný Bůh, ho přivedl domů. Přivede domů i Vaše manžely, manželky. Nejde o to, jestli. Jde o to, kdy. A až to udělá, ve svůj čas učiní všechno krásné.“ (Austrálie)

Sám všecko činí ušlechtile časem svým. Kazatel 3,11 Kral.

„Ráda bych Vám řekla, co jsem zažila. Byli jsme manželé 17 let a pak jsme se rozvedli, před půl rokem v dubnu. Byli jsme křesťané, kteří na čas sešli s cesty… dost dlouho na to, aby mne satan na čas podvedl a držel mou duši. Za šest týdnů už jsem byla rozvedená a myslela jsem si, že jsem šťastná. Manžel se nikdy nepřestal modlit a milovat mne. Zůstal mi věrný a důvěřoval Bohu celou tu dobu, během rozvodu i po něm. Byla jsem ‚marnotratná‘, ztracená, ale díky Boží milosti, manželově věrnosti a jeho modlitbám… jsem znovu nalezená. Bůh se mi celou dobu nabízel. Ať jsem se snažila, jak jsem chtěla, nedokázala jsem bojovat proti Boží vůli. Bůh mi neustále mluvil k srdci. Boží vůle je mnohem silnější, než jakákoli pokušení od satana. 14. listopadu jsme se s manželem podruhé vzali.“ (USA)

Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16
Proto ji přemluvím, uvedu ji na poušť, budu jí promlouvat k srdci. Ozeáš 2,16

Svědectví nejsou návod, co dělat. Když se dáš vést Ježíšem a Biblí, bude to pro Vás to pravé. Přeložila jsem je pro Vás se souhlasem www.rejoiceministries.org .

Podobné příspěvky