„Po letech odloučení se manžel vrátil domů den před každoroční rodinnou oslavou. Celé měsíce se mně a našim klukům skoro neozýval a teď je najednou doma. Za tenhle zázrak chválím Boha. Jsem tak vděčná, že to Bůh s mým manželem nevzdal a že mu dokonce zařídil schůzku s pastorem, který mu říkal pravdu – to byla odpověď na jednu z mých konkrétních modliteb za něj. Jsem vděčná, že mi Bůh pomohl vydržet, stát za mým manželstvím a modlit se za manžela i ve velmi těžkých chvílích. O ničem z toho, čím jsem prošla, nemůžu říct, že mi to za to nestojí, když pomyslím, že manžel byl ztracený a teď se našel. Vím, že Bůh bude s námi, když se teď budeme vypořádávat se vším, co s sebou obnovované manželství přináší. Bůh je věrný a pro něj není nic nemožné.“ (stát Washington)

Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic. Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Žalm 33,4

„Chvála Pánu, po mnoha měsících je manželka zpátky doma i s naším synem. Každý den mne podpírala víra v Pána. Díky Ti, Ježíši. V manželství zažíváme pokoj. Od nynějška půjdeme po Boží cestě.“ (Honduras)

Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Žalm 145,13-14

„S mým ‚ztraceným‘ manželem jsme se spřátelili poté, co jsem mu napsala cituplný dopis s prosbou o odpuštění. Stála jsem za naším manželstvím v modlitbě a cítila jsem se v tom čím dál tím víc unavená. A pak jsme spolu začali chodit na rande a znovu se spolu seznamovat. Dobré je, že se v tomto období zase učíme si důvěřovat a být k sobě otevření. Shodli jsme se, že tenhle nový začátek je dobrý začátek. Bůh je dobrý a vím, že tady působí On.“ (Texas)

On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Izajáš 39,29-31

„Modlila jsem se za záchranu manželství několik měsíců a Bůh mé bolavé manželství uzdravil. Díky Ti, Pane. Můj ‚ztracený‘ manžel zažil, že k němu Bůh mluví ve vidění a ve snech. Nedokázala jsem uvěřit, že se Bůh vážně dotkne jeho srdce a dá mu nové, transplantované. Modlila jsem se a Bůh to způsobil. Vím, že nás ještě čeká práce. Chci vám říct díky a taky: Nepřítel zase jednou zažil porážku.“ (Texas)

Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Ezechiel 36,25-26

„Když jsem se začala modlit za záchranu manželství, nevěřila jsem, že smíření, o jakém vyprávěli Bob s Charlyne a další, se někdy poštěstí i mně. Jediný důvod, proč jsem dál stála za svým manželstvím, byl strach z neposlušnosti Pánu. Pán mi ve svém Slově ukázal na stovkách míst, že mé manželství zachrání. Že manžel vyjádří lítost nad tím, co udělal, a že Bůh nikdy neporuší smlouvu, kterou se mnou má. Řekl mi, že mám čekat v tichosti, důvěřovat Bohu, být trpělivá a nebát se okolností.Ještě nás čeká práce, ale kdysi manžel říkal, že se nikdy nevrátí, a teď už je to přes osm měsíců, co je zpátky doma. Ovšem vrátil se neuzdravený a trvalo to celou tuhle dobu, než ho Pán dal dohromady. A na Svátek matek mi Pán dal ten nejkrásnější dárek. Poprvé po dvou letech manžel vzal naši rodinu zase zpátky na shromáždění naší církve. Prosím, nevzdávejte se. Čekejte na Pána. On svoji smlouvu neporuší.“ (Texas)

Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Navraťte se do pevnosti, vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu: Všechno ti nahradím dvojnásobně. Zacharjáš 9,11-12

Svědectví nejsou návod, co dělat. Když se dáš vést Ježíšem a Biblí, bude to pro Vás to pravé. Přeložila jsem je pro Vás se souhlasem www.rejoiceministries.org.

Podobné příspěvky