Kdo je Manjoyka?
Co je zač?

Díky za otázky. Těší mne, já jsem Manjoyka. Zde najdeš odpovědi:

na začátku bývá touha

Já postupně toužila naučit se anglicky a německy. Dostat se na vysokou. Udělat státnice. Jet na misijní školu. Být tlumočnice. Být nevěsta. Vše se mi splnilo. Pak jsem toužila být s manželem ve službě a být efektivní. Pak najít levný dům s pozemkem a mít děti. Splnilo se mi i vymodlené miminko, přirozený porod a nošení miminka v šátku. Pak přišla touha dát miminku, co jsem neměla sama jako dítě. A touha, ať Bůh v našem domě a pozemku zjeví svoji slávu. Jenže ten levný dům s vlhkými omítkami a děravými radiátory nás deprimoval. Pak nám Pán řekl:

„Příběh vašeho domu bude příběhem obnovy.“

Tenkrát jsme netušili, jak hluboko ta obnova půjde v nás samotných. Pak přišla manželská krize, která mne vehnala do Boží náruče jako nikdy předtím. Hledala jsem modlitbu za záchranu manželství a našla stovky svědectví lidí, jejichž manželství Bůh zachránil, když se modlili na základě Bible a nevzdali se, dokud nezažili smíření. Z hrůzy mne Pán vysvobodil pomocí služby vnitřního uzdravení. Dal mi zázračné průlomy v okolnostech a zlepšení vztahu s manželem. Dnes sloužím druhým tím, co tolik pomohlo mně.

překvapivé povolání od Pána

Na podzim 2019 mne Pán v noci probudil a s nadšením mi položil na srdce stanovy služby, do které mne volal: „Odpuštění je silnější než hořkost. Žehnání je silnější než proklínání. Láska je silnější než nenávist.“

nové jméno: místo žalu radost

Mám na srdci diskrétnost: i vůči odběratelům, i vůči své rodině. Proto neshromažďuji a ani ve svědectvích nezveřejňuji příjmení odběratelů. Z diskrétnosti vůči rodině jsem také na YouTube nechtěla vystupovat pod občanským jménem. Uklidnilo mne zjištění, že autorský zákon mi to umožňuje. Prosila jsem Pána o moudrost a inspiroval mne ke jménu Manjoyka: Manželka, která místo žalu našla radost. Přesně to pro mne totiž Pán udělal.

závoj chvály místo ducha malomyslnosti

Dal mi výměnou: důvěru místo strachu. Bibli místo lidských zvyků. Pevný základ Jeho zaslíbení místo podvědomé nevíry. Členství v blízkém letničním sboru AC místo role návštěvnice sborů daleko či online. Svou ochranu místo strachu z lidí a jejich soudů. Vnitřní svobodu vědět, že jsem milovaná a přijatá v Ježíši, navzdory tomu, jaký postoj ke mně zaujímají lidé. Schopnost odpouštět, vzdávat se touhy bojovat lidskými prostředky. Schopnost nechávat Hospodina, ať jedná ve svém čase a svým způsobem. Duchovně očištěný dům. Zázračný průlom ve věci onoho domu. Svědectví, které pokračuje a které sdílím s odběrateli.

Duchovní přikrytí

Později mne kamarádky a přímluvkyně z různých křesťanských církví povzbudily, ať si pro službu zajistím duchovní přikrytí. Bohu díky, kazatel naší stanice i pastor našeho sboru Apoštolské církve mou službu začali žehnat a později ji začalo zastřešovat i středisko Kaplan Diakonie AC. (Rozuměj prosím, že sdílení zde a v mých videích přináším nikoli jako stanovisko mé církve či Diakonie AC, ale jako vlastní sdílení od srdce k srdci přátelům, kteří možná jsou v podobných situacích.)

obvázat rány zlomeným v srdci

Postupně mne Pán uvedl do služby vnitřního uzdravení a vysvobození. Při ní můžeš zažívat, jak Bůh místa Tvé největší bolesti proměňuje v místa setkání s ním. Jak posiluje Tvou schopnost rozeznávat, jak k Tobě Bůh mluví, ať můžeš i po našem setkání dál s Bohem řešit situace, ve kterých se budeš ocitat. Ať žiješ v napojení na Boha jako zdroj své síly, navzdory okolnostem. Ať v jeho přítomnosti zažíváš tu výměnu, která je možná díky Ježíšově oběti: Opuštěnost za přijetí. Strach za jistotu. Pochybnosti za důvěru.

MOJE SRDCOVKA

V e-mailech i videích Tě znovu a znovu budu povzbuzovat, ať rozlišuješ, k čemu Pán vede Tebe – ať svou cestu nezakládáš ani na Manjoyce, ani na svědectvích, jak Bůh vedl druhé, ale na Ježíši, Jeho hlasu, Jeho slovu vůči Tobě. Tahle oblast spolupráce s ním je moje srdcovka a dlouhodobě Tě v ní chci povzbuzovat a podporovat. Ježíš říká: „Beze mne nemůžete dělat nic.“ A také: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se Vám.“ Služba vnitřního uzdravení je pro mne způsobem, jak Vám pomáhat lépe vnímat Jeho přítomnost a slyšet Jeho hlas. Proto ji nabízím odběratelům.

bůh dává vzrůst

Kdysi jsem na této stránce psala, že mi služba Manjoyka připadá jako semínko. Ptala jsem se, jak poroste a co spolu zažijeme.

Dnes jsem vděčná, že zažívám, jak Pán naplňuje svoje zaslíbení v životech a v manželstvích mých odběratelů. Nedávno mi napsaly tři z nich, že se jejich manželé vrátili domů po období modliteb, žehnání, odpouštění, půstu. Od nich je jeden z ohlasů níže.

Tohle o mé službě říkají jiní:

Páčil sa mi prístup, akým bola vedená modlitba (pri službe vnútorného uzdravenia), že som si uvedomovala svoje pocity a odpúštala som to, čo mi jednanie druhých spôsobilo. Dobre bolo, že sa pri tom vyplavila bolest a uvedomila som si, čo prekážalo a bolo choré v mojom vzťahu s Bohom i voči mne samej. A ze so vnimala, čo si o tom myslí Boh.
MÁRIA

Děkuji za dnešní setkání u modlitby (vnitřního uzdravení). Byla to pro mně nová zkušenost, vidět věci, které mi byly skryté po celý život… Tvá služba je požehnáním. Chci poznat Boha jako svého Otce a vstoupit do Jeho vůle. Nic mi v tom již nebrání 💖. Manjoyko, děkuji za nádherný čas, za Tvoji víru.
renáta
praktické informace

Tuto stránku provozuje služba Manjoyka. Funguje pod laskavým zaštítěním střediska Kaplan Diakonie Apoštolské církve, Polní 15, Český Těšín, 737 01,
IČO: 26521385. Mou službu najdete i na YouTube a na Webu Diakonie AC. Obsah mých textů a videí je osobním sdílením autorů, nezastupuje stanoviska organizací, které mne zastřešují.

klíč ke Tvému životnímu poslání

Věřím, že Bůh má pro Tebe i Tvé manželství dobré plány, navzdory současným okolnostem. A věřím, že klíčem k nim je vztah s Bohem a slyšení Jeho hlasu. Jestli s Pánem touto cestou chceš jít i Ty, ráda Tě podpořím. Níže si můžeš zajistit posilu na cestu.