„Vyznávejte hříchy jeden druhému
a modlete se jeden za druhého,
abyste mohli být uzdraveni.“

Jakub 5,16

Denně Pánu přináším všechny partnery, diváky, čtenáře, odběratele spolu se svou rodinou a prosím o Boží jednání v našich životech.
Pán Ježíš je stále živ a přimlouvá se za Vás. S ním jsi v přesile. Jeho krev už zaplatila za všechno, co Ti Bůh slíbil. Ale chceš-li, můžeš mi napsat něco bližšího k tomu, za co se modlíš a jak s Tebou mohu souhlasit v modlitbě:

Zkontroluj si, že nesdílíš nic, co by Tvůj blízký nesměl číst, protože by to bylo neuctivé či zahanbující.
Bible říká, ať čekáme na vyslyšení svých modliteb trpělivě jako rolník. Víš, že rolník někdy čeká třičtvrtě roku, někdy i několik let, podle toho, co pěstuje? Máš ochotu trpělivě pokračovat v modlitbách a průběžně děkovat Bohu za vyslyšení, i když ještě nevidíš výsledky, třeba i několik let?*
Slibuješ, že mi po vyslyšení napíšeš svědectví, co pro Tebe Pán udělal? *