Vítej v modlitební místnosti

„Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“
Ježíš, Bible, Jn 16,24


Pokání bere argumenty nepříteli.
Modlitba vyhání strach.

Pojďme se spolu modlit za záchranu Tvého manželství: za očištění, které bere argumenty nepříteli, a za Tvé vysvobození ze strachu, hrůzy, úzkostí spojených s manželskou krizí. Zde můžeš položit potřebné základy boje za záchranu manželství.


Místo žalu radost: Modlitba za záchranu manželství

Aby Vám Ježíš přinesl radostnou zprávu, přinesl svobodu zajatým, dal Vám čelenku místo popela, závoj chvály místo ducha malomyslnosti. Abyste obnovili trosky a místo hanby a pohrdání dostali dvojnásobné dědictví. Modlitba k tomu připravuje cestu.


Další krok: Toužíš zakročit proti nevěře?

Nejsi bezmocný či bezmocná. V knize Ozeáš najdeš silné zaslíbení pro modlitbu proti nevěře. To, co tam Bůh říká, Tě možná překvapí a povzbudí. Ve videu se budu ráda modlit za Tvé manželství s Tebou.


Nenávidíš rozvod? Bůh také. Můžeš ho mít za spojence.

V modlitbě se můžeš opřít o Jeho slovo, protože ono má větší váhu než slova lidí. Ráda se s Tebou budu modlit ve videu, aby Jeho slovo proměnilo život Tvého manžela či manželky a Vaše manželství. Jeho slovo je meč Ducha a je v duchovním světě rozhodující zbraní.


Modlitba za ochranu rodiny a manželství a proti nevěře

Ať Bůh chrání Tvou rodinu, manželství, děti – třeba i navzdory krizi či rozvodu: Ať dá nový začátek. Modlitba proti útokům, nemocím, aféře, a za požehnání Vašich životů. Modlitba za naději do Vašeho manželství a za Boží řešení manželské krize.


Modlitba za spasení manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela? Silná modlitba na základě Božího slova, která se dotýká mnoha možných překážek manželova obrácení. Mužům se omlouvám za úzký záběr – slova si můžete upravit a bojovat také za své manželky. Ve videu se s Vámi modlím, ať se celým srdcem obrátí k Pánu a začne žít své skutečné životní poslání.


Modlitba za věřícího manžela, který chce rozvod či bloudí

Věřící manžel/ka chce rozvod? Chová se k rodině zle? Nebo nějak bloudí? Nejsi bezmocná či bezmocný. Bůh konfrontoval Saula z Tarsu, který byl věřící a bloudil. Ve videu se s Tebou ráda budu modlit, ať Bůh konfrontuje a vyvede také Tvého manžela či manželku.