Vše – videa, překlady knih, tlumočené přednášky a sdílení, službu vnitřního uzdravení – poskytuji bezplatně díky podpoře partnerů této služby.

V případě, že se rozhodneš k nim přidat i Ty, budou Tvé dary v rámci ČR daňově odčitatelné a po konci roku Ti vystavím potvrzení o daňově odčitatelných darech.

Vše se děje na principu dobrovolnosti – jak tato služba Vám, tak Tvé případné dávání. Nejde o vztah obchodní, ale dobrovolnický a dárcovský. Formálně tuto službu zaštiťuje a potvrzení o darech vydává Diakonie Apoštolské církve.