Modlitba: Srdce na dlani a také mé srdce ve Božích dlaních

Když mne Pán povolal sloužit na YouTube, rozhodla jsem se pro videa a e-book s názvem Modlitba za záchranu manželství. Nechci totiž na YouTube hledat a přesvědčovat lidi, kteří to mají jinak. Chci podporovat ty, kteří mají na srdci modlit se za záchranu manželství.

Modlitba je pro mne životní styl i základ mé služby. Oslovuje mne citát:

Když se (za svou práci) nemodlíš, vyjadřuješ tím, že spoléháš na vlastní úsilí a ne na Boha.
SCOTT MORTON

Proto jsem před zveřejněním prvních videí také poprosila deset sester, které souhlasily, že se za mou službu a za její odběratele budou modlit. Jsem vděčná, že teď už mám šestnáct přátel, včetně našeho kazatele i pastora domovského sboru, kteří souhlasili, že mou službu budou žehnat. Díky Bohu mi napsali i někteří odběratelé, že se modlí i za mne a mou službu. I já se denně modlím za své přímluvce i odběratele.

Modlitba je Ježíšův životní styl. On nám říká: Beze mne nemůžete dělat nic. On byl Boží syn, ale nežil ze své síly. „Časně ráno, ještě za tmy, vyšel na vysokou horu a tam se modlil.“ Tenhle čas k modlitbě mi také vyhovuje nejlíp (schválně raději chodím spát v čase, ve kterém jsem kdysi zasedala k počítači, a ráno mi budík pomáhá nezmeškat tu modlitební schůzku s Hospodinem). Modlitba pro mne není způsob, jak od Boha dostat to, co chci já, i když tam většinou začínáme. Modlitba, jakou najdeš v mém e-booku a videích, je založená na Boží iniciativě, na Jeho slově, na tom, co On řekl, slíbil, naplánoval, nabízí: „aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.“

Chtít jenom, aby Bůh udělal to, co chceme my, by bylo příliš málo. Třeba: Zastav ten rozvod. Přeruš ten jejich vztah. Ve svědectvích, která odběratelům posílám, se často autoři vyjadřují nějak takto: Bůh naše manželství zachránil. Nestalo se to díky mému úsilí, ale díky tomu, co udělal On. Nestalo se to, když jsem chtěla já, ale v jeho nejlepším načasování. Chtěla jsem, aby mi vrátil to staré, ale neudělal to. Místo toho si dal načas a vytvořil nový vztah, dal nám nová srdce. Náš vztah má teď nový základ, Ježíše. Boží vůle není skrytá ani tajná. Je jasně vyjádřená v Bibli.

Proto odběratelům posílám nejprve jako dárek e-book Modlitba za záchranu manželství. Obsahuje Boží slovo do konkrétní situace, ve které se teď možná nacházíš. Na začátku cesty modlitby za obnovu manželství si můžeme připadat pod obrovským tlakem a ty hrozné okolnosti nám mohou připadat jako skála, která nás drtí. Ale Bůh říká, že Jeho slovo je kladivo tříštící skálu. Proto rozdávám jako dárek e-book: Boží slovo do zdrcujících situací. Abyste zažívali nad stránkami té knížky slovo Toho, který má obrovskou sílu a úžasnou moc. Který přišel do konkrétní situace, aby zachránil lidi v konkrétních situacích. „Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel.“ Židům 5,7 Smrt ho nemohla udržet ve své moci. Proto, když potřebuju zázrak, modlím se. Můj e-book jako dárek a zasílání svědectví na posilu si můžeš zajistit tady:

Podobné příspěvky